O2, Telefónica, Telefónica O2; Telecom, ČTc, korektnost ČTc/O2, podvody operátorů O2, fakturace neobjednaných služeb ČTc/O2 a jejich reklamace, obrana klientů O2, výpověď pevné linky - rady/návod a formulář výpovědi pevné linky O2 ke stažení, InternetExpres, ...

tELECOM

aktz a REkLAMACE u o2

25. února 2008 v 3:32 | ivzez

NEŘÍKEJ HOP, DOKUD NEPŘESKOČÍŠ ... aneb
KDYŽ LEVÁ RUKA NEVÍ, CO DĚLÁ PRAVÁ


V listopadu jsem závěru článku o Výpovědi pevné linky uvedla, že jsem nakonec se všemi reklamacemi uspěla. To bylo poněkud předčasné.
V půlce února jsem obdržela dopis od advokátní kanceláře TŘÍSKA & ŽÁK, která "převzala zastoupení obchodní společnosti Optimakonzult, a. s. ve věci vymáhání úhrady za poskytnuté telekomunikační služby". Vedle "dlužné" částky požaduje též úroky z prodlení. Neuhradím-li "dlužnou" částku s příslušenstvím do 29. února 2008, přistoupí advokátní kancelář k vymáhání uvedené pohledávky u Telekomunikačního úřadu. V příloze byla "kopie dopisu z 29. října 2007", adresovaného mně. Tento "dopis" bez podpisu a razítka ("Ředitelka pro správu pohledávek" by si zřejmě měla zopakovat ZŠ, aby se naučila podepisovat) jsem neobdržela. Byla bych reagovala ihned! Pochopitelně chybí jakýkoliv doklad o tom, že bych o2 něco dlužila.
Zavolala jsem do advokátní kanceláře a oznámila, že o2 nic nedlužím. Kancelář mi odpověděla, že mohu-li doložit, že jsem částku již zaplatila, bude všechno v pořádku. Odvětila jsem, že jsem částku neuhradila a hradit nebudu, protože mi o2 neoprávněně účtovala jinou službu, než jsem objednala. Účtovanou službu jsem neobjednala ani nečerpala. Má-li společnost o2 jiný názor, měla by jej podložit a doložit. Dozvěděla jsem se, že si na o2 stěžuje více klientů, a že advokátní kancelář hodlá věc s o2 řešit začátkem března 2008.
Dále jsem telefonicky kontaktovala paní z reklamací o2 v Pardubicích, s níž jsme reklamace v prosinci 2006 uzavřely. Naštěstí všechno schovávám, takže jsem jí mohla zaslat původní korespondenci i přehled objednaných a čerpaných služeb spolu s přehledem neoprávněně fakturovaných částek a samozřejmě i kopii původní webové stránky, jíž Telecom paušál na Dial-Up nabízel. Paní mi slíbila, že zavolá na pohledávky do Prahy a sdělí mi výsledek. Druhý den po tomto telefonátu mne kontaktovalo oddělení pohledávek s tím, že je vše v pořádku, a že s advokátní kanceláří vše sami vyřídí.Mohla bych si spokojeně zamnout ruce a být ráda, že vše dobře dopadlo. Mně to ale nestačí.
Oddělení pohledávek o2 by podle mého názoru mělo reklamacím věnovat více pozornosti. U probíhajících reklamací se poměrně často stává, že zákazník spornou částku neuhradí, protože by se s ní už nemusel setkat. Před předáním "pohledávky" vymahačské firmě by bylo vhodné stav reklamace zkontrolovat. Byla-li totiž reklamace uznána, nemá již zákazník povinnost spornou částku zaplatit. Opatření, jež stanoví, že zákazník musí zaplatit a pak teprve může reklamovat, považuji nejen já za silně nemorální.
Já jsem Telecomu přeplatila Kč 1.245,65. Telefónica mi po částečním uznání reklamací chtěla poslat příkaz k úhradě na zbylou (mimochodem pořád v probíhající neuzavřené reklamaci) částku Kč 1.167,50. Omylem mi ale tuto částku v říjnu 2006 převedla na účet, takže můj přeplatek dnes činí již jen Kč 78,15. Všechny reklamace nakonec byly uznány a uzavřeny s tím, že na vrácení přeplatku netrvám. Kdyby ale nedošlo k tomu omylu, ...
I v Telefónice se můžete setkat se slušnými a rozumnými lidmi. Za problémy nás klientů jsou podle mého názoru zodpovědni nikoliv řadoví zaměstnanci, ale management o2, který stanovuje ta nesmyslná pravidla a postupy, při nichž levá ruka (Oddělení pohledávek) neví, co dělá ruka pravá (Oddělení reklamací).
Kdyby Telefónice O2 šlo o poskytování kvalitních služeb, vyházela by 3/4 až 4/5 pražského managementu a zaměstnala více techniků a lidí v odděleních pro styk se zákazníky, reklamací, technické podpory, zákaznické linky, ... a, v neposlední řadě, "nespokojených" techniků a operátorů, kteří o svě práci přemýšlejí, a jejichž práce má díky tomu odpovídající výsledky.
MALÉ ODBOČENÍ: Telefónica dohledala "technika" i "operátora", kteří se na podzim 2006 odvážili vyjádřit svůj názor na práci u společnosti o2 v internetu, a dala jim výpověď. Píše o tom v časopisu, vydávaném pro zaměstnance firmy, kde svůj postup zdůvodňuje tím, že "to, co je důvěrné, musí důvěrné zůstat". V červnu 2007 jsem nastoupila na chvilku do o2 (odešla jsem ve zkušební lhůtě). Jedním z bodů pracovní smlouvy je zákaz jakéhokoliv publikování skutečností, s nimiž se pracovník během své práce setká. (Pro o2: Se smlouvou jsem se setkala před začátkem práce!) Co soudíte o firmě, která si zjevně loyalitu svých zaměstnanců nezaslouží, a vynucuje si ji pod pohrůžkou ztráty zaměstnání?
Pak by ubylo nespokojených zákazníků a tento blog by ztratil svůj účel. (Věřte mi, že bych z toho měla radost.) Telefónice by se to v brzké době vrátilo v podobě vyššího zájmu o pevnou linku a ve snížení odlivu majitelů pevných linek. Zákazníci od O2 přestanou odcházet pouze v případě, že Telefónica začne kvalitně poskytovat služby, o něž lidi mají zájem, a přestane je podmiňovat zřizováním služeb, o něž zájem nemají. Klasickým všeobecně kritizovaným příkladem je nemožnost zavedení internetu bez povinnosti platit paušál za hlasové služby. To, že lidé o hlasové služby zájem nemají, je výsledkem dlouhodobého přístupu Telecomu (potažmo i ČTÚ) ke kvalitě služeb i k zákazníkům, což Telefónica bohužel víc než ochotně převzala.
DRUHÉ ODBOČENÍ
Advokátní kancelář TŘÍSKA & ŽÁK, obch. společnost Optimakonzult, a. s.:

Poněkud mne zaráží skutečnost, že někdo, zejména ale člověk, vzdělaný v oblasti práva, převezme "pohledávky" o2, aniž by si k vymáhání "dluhů" vyžádal/i dostatečné podklady. Pohrůžka "vymáháním pohledávky u Telekomunikačního úřadu" je trošku úsměvná. Jsem zvědava, čeho by se od ČTÚ domohli. Možná kdyby pan Mgr. Ing. místo předložky "u" použil jinou předložku ... (použitou formulaci si lze vysvětlit více způsoby).
aktz na svých webových stránkách nabízí mj. vymáhání a správu pohledávek. Argumentuje: "Již samotná skutečnost, že se v procesu vymáhání pohledávky objeví advokátní kancelář, přiměje mnoho dlužníků uhradit dlužnou částku a není nutno přistupovat k samotnému soudnímu řízení". Myslím, že tato formulace mnohé vysvětluje.
Zdá se mi, že se advokátní kancelář TŘÍSKA & ŽÁK (Praha 1, Národní 28) uchýlila k jednání, jež používají různé "vymahačské" firmy: "Pohrozíme a lidé zaplatí". Na některé lidi takto formulovaný dopis zapůsobí očekávaným způsobem, takže radši zaplatí, aby měli klid. Neměli by si ale být právě právníci vědomi toho, že když někoho zastupují a jeho jménem něco požadují, měli by si k pohledávkám od "věřitelů" vyžádat veškerou dokumentaci, jež potvrzuje jejich oprávněnost? Neměli by v prvním kontaktu s domnělým dlužníkem doložit oprávněnost požadavku a místo použití pohrůžek spíše navrhnout možná řešení?
Nechci nikterak snižovat právní kvality advokátní kanceláře TŘÍSKA & ŽÁK. Zřejmě doposud zastupovala pouze slušné klienty, takže ji nenapadlo očekávat nějaké nesrovnalosti. V případě převzetí "pohledávek" O2 je ale na místě značná opatrnost. Vzhledem k solidnosti a korektnosti O2 je dost pravděpodobné, že část "pohledávek" nebude oprávněných, protože Telefónica sahá k vymáhání již v době, kdy ještě nebyly uzavřeny reklamace. Nejde jen o mou osobní zkušenost a o zkušenosti mých čtenářů, na toto téma existují (nejen) v internetu desítky (možná i stovky) článků a stížností. Pojmem "neoprávněné pohledávky" nemíním pouze faktury za neposkytnuté (neobjednané) služby, ale i sporné částky v probíhajících, dosud neuzavřených reklamačních řízeních. Domnívám se totiž, že by Telefónica O2 měla napřed uzavřít reklamační řízení a teprve potom vymáhat skutečné pohledávky (dluhy).
ZÁVĚREM:
Je škoda, že se ochraně zákazníka v tomto případě nevěnuje také Český telekomunikační úřad. ČTÚ je snad jediná organizace, která by mohla jednání o2 nějak ovlivnit. Tento článek by měl poradit s dalším postupem lidem, od nichž společnost Telefónica O2 neoprávněně vymáhá zaplacení neobjednaných služeb. Rozhodně nezamýšlí radit nebo pomáhat "notorickým" neplatičům.

Změna webu o2

23. února 2008 v 2:11 | ivzez
Tento článek jsem začala psát už 24. ledna 2008 - hned po změnách webu o2, jež přinesly pár zlepšení, ale také "zmizení" či přesuny některých dokumentů a odkazů. Chvíli mi trvalo stránky důkladněji projít, takže článek dokončuji až dnes. Hned v lednu jsem v článku o Výpovědi pevné linky upravila všechny odkazy, takže jsou funkční i po změnách.
Každý ze zákazníků Telecomu/Telefónicy O2 se pravděpodobně setkal se Zákaznickou linkou. Ještě si vzpomínám, jak nesnadné bylo se "proklikat" nabídkou až k požadované službě nebo přímo k operátorovi. Myslím si, že by se Vám proto mohla hodit schemata zákaznické linky (všechny odkazy vedou na stránky o2).
 1. pevná linka
 2. mobil (paušály)
 3. mobil (předplacená karta)
 4. technická podpora
Máte-li několik dotazů k více službám nebo Vám jde o přímé spojení s operátorem z jiných důvodů, je dobré se schematem neřídit a nemačkat žádnou z nabízených voleb. Systém Vás bude upozorňovat, že nemáte zapojenu tónovou volbu a bude Vám radit, jak ji máte zapojit. Na to nereagujte a jenom vyčkávejte. Systém Vás po nějaké době přepojí na některého operátora.
Stačí-li Vám nabízené schéma, doporučuji (stejně jako O2) věnovat pozornost výběru podle druhu služby, abyste se snáze dostali k požadovanému.

Zoufalý klient ... 26

16. října 2006 v 10:46 | ivzez
Reaguji na komentář s prosbou o pomoc při výběru vhodného tarifu. Předesílám, že nejsem finanční expert. Veškerá srovnání cen za hovor vycházejí z mých osobních potřeb, jsou tedy účelová.
Nezahrnují všechny nabídky operátorů, jež mohou ceny volání dále snížit.Např. T-Mobile nabízí ke svým tarifům balíček volných minut na pevnou linku, ale ty lze čerpat až po vyčerpání volných minut v rámci tarifu. Podobně tomu je i u dalších operátorů. Nemohu využít ani nabídku výhodnějších volání ve skupině, protože to obnáší mít v rodině (či jiné skupině) dva tarify od jednoho operátora. Nezajímají mne ani výhodné SMS. Ty posílám jen zcela vyjímečně a z internetu, protože se mi lépe píše na klávesnici počítače než na klávesnici telefonu. MMS neposílám vůbec. Z nabídek operátorů mne tedy zajímá pouze volání. Zmiňuji-li kdekoliv jakoukoliv cenu, je vždy včetně DPH, tedy ve skutečné výši.
Já volám nejčastěji T-Mobile a pevnou linku, občas Eurotel. Dcera má naprostou většinu volání do T-Mobile a Vodafone, občas Eurotel a pevnou linku. Já mám tarif Vodafone "Odepiš" (paušál: Kč 11,90, se 40 volnými minutami v síti Vodafone; vyplatí se i když občas zavoláte třeba na pevnou;), který převážně využívá dcera (skoro 18), a Twist od T-Mobile. (Twist Bonus: volání v síti T-Mobile ve špičce za 5,70/1min., mimo špičku za 1,19/min. Dceři teď zřídíme tarif "Bav se" od T-Mobile. Možná by stála za úvahu karta 02 Quatro, s níž stojí volání v síti Eurotel (02) v době od 16:00 do 07:00 (+ víkendy a svátky) 3,00 Kč za 1 minutu (účtuje se 1 minuta, dále po 1s).
Porovnám-li naše výdaje za telefon a internet v době s Telecomem a v době po Telecomu, docházím k zajímavým údajům. Zkráceně: s Telecomem jsme za volání a internet utratily přes tisíc Kč měsíčně, nyní se vejdeme do 750. (Je pravda, že jsme zkraje hodně omezily volání na pevnou linku, "osmělujeme se" teprve nyní. Porovnání bude průkaznější, až budeme volat, jak jsme byly zvyklé.)
Propočetla jsem ceny za hovor s tarify těchto poskytovatelů: Telefónica 02, Eurotel, T-Mobile a Vodafone. U 02 beru v úvahu pouze samostatnou pevnou linku a samostaně mobil, nikoliv kombinaci obou. Nabídku 02 uvádím jen pro ilustraci. V červnu jsem se úspěšně zbavila Telecomu a nemám chuť lézt do stejného "chomoutu" znovu. Kromě toho je nabídka 02 bezkonkurenčně nejdražší. Telefónica by mohla být schopná konkurence, kdyby pochopila, že tarifikace 2 minuty a dále po minutách na pevnou linku (na mobil 1 minuta a dále po 30s) je nehoráznost, a začala účtovat stejně jako mobilní operátoři - tedy 1 minutu a dále po 1 s. Ale třeba Telefónice (stejně jako dříve Telecomu) vůbec nejde o trh s pevnou linkou. Třeba chce mít historické zásluhy za rozšíření mobilních telefonů v českých domácnostech. Už dnes jsme v Evropě v tomto ohledu na jednom z předních míst.
Srovnání cen jsem umístila ve formátu .xLS a .pdF na stránku Zoufalý klient Telecomu, kde najdete i výpověď HTS (hlasové telefonní stanice). Pro porovnání jsem vycházela u O2 z předpokladu provolání 100 minut nad rámec tarifu (Mini 50 minut a Nonstop 200 minut). U volání na mobil jsem počítala s 50 minutami provolanými nad rámec tarifu (při vyšším počtu by si klient pravděpodobně aktivoval vyšší tarif). Odkaz na stránku s dokumenty ke stažení najdete jako první v "Zajímavých odkazech", odkazy na soubory (jde o účelový přehled!) najdete v následujícím odstavci (vždy s uvedením typu a velikosti souboru). Odkaz na objektivnější porovnání cen za volání najdete jako první odkaz v "Zajímavách odkazech" (článek je ze 6. května 2006, autor Jan Božek použil pro srovnání 60 minut volání, ani on ale nezohledňuje ceny SMS nebo MMS). Zajímavé údaje a srovnání uvádí také DonBahno, který se se zabývá také internetem, digitální televizí a technickou stránkou. Mé údaje jsou z července 2006, o novou nabídku O2 jsem je nerozšířila.
Telefónica O2, Eurotel, T-Mobile a Vodafone - porovnání cen hovorů
POZOR: TELEFÓNICA O2 účtuje minimální délku hovoru na pevnou linku 2 minuty, dále po minutách, na mobil 1 minutu, dále po 30s. Všichni MOBILNÍ OPERÁTOŘI účtují volání na pevnou linku i na mobil shodně: první minutu celou, dále po 1s.

04. VIII. 2008 - UPOZORNĚNÍ:
Ceny již neplatí (aktuální přehled připravuji).


Stáhněte si:
Ceny za volání (formát PDF, 51 kB)
Ceny za volání (komprimovaný formát PDF, 48 kB)
Ceny za volání (sešit Excel - formát XLS, 47 kB)
Ceny za volání (komprimovaný sešit Excel, 12 kB)
Pro práci se sešity Excel nemusíte vlastnit MsOffice, velmi dobrý je kancelářský balík zdarma OpenOffice. (V mnohém předčí microsoftí produkt. Umí např. přímý výstup do formátu PDF, takže nepotřebujete drahý Acrobat!). K prohlížení se hodí také ExcelViewer od MS, který je zdarma (ten ale neumožňuje žádné úpravy, jde opravdu jen o prohlížeč). K prohlížení formátu PDF můžete použít buď známý Acrobat Reader nebo výrazně menší a podstatně rychlejší Foxit Reader. K rozbalení archivu "zip" se hodí např. Power Archiver (freeware, česká lokalizace, podpora mnoha formátů: RAR, GZ, TAR, BZ, ARJ, ...). Budete-li mít zájem o odkazy na stažení výše zmíněného freeware, dejte mi vědět v komentářích.
Sccreenshot přehledu cen za hovor v Excelu

Zoufalý klient ... 25

2. října 2006 v 4:14 | ivzez
Když jsem si procházela a prohlížela stránky 02, našla jsem i fomulář pro podání stížnosti. Nedalo mi to, a "cvičně" jsem odeslala stížnost na postup Českého Telecomu při vyřizování mých reklamací.
V pátek se se mi ozvala pracovnice z Pardubic s návrhem "rozumné dohody". Já jsem požadovala 50% slevu za celé období (3 měsíce) a neúčtování pokuty za předčasné ukončení závazku. Přistoupila jsem na odečtení pokuty a jednoho paušálu za Internet Expres.
Teď už jen vydržet a dořešit reklamaci za paušál a surfování přes Dial Up. Už před prázdninami jsem totiž měla chuť to vzdát, všechno zaplatit a mít od Telecomu konečně pokoj. Ale pak jsem narazila na článek od Jána Simkaniče "Vyhrál jsem nad Telecomem" na http://www.mesec.cz. Uvědomila jsem si, že ČTc hraje právě na to, že lidem nakonec dojde trpělivost. A tak jsem se rozhodla pokračovat. (První reklamace: začátek prosince 2005; částečně uznaná reklamace: 29. září 2006.)

oU oU ... 24

5. září 2006 v 15:09 | ivzez

aneb Telefónica O2

čili MODROBÍLÉ MONSTRUM
Po shlédnutí reklam výše zmíněného mamutého operátora se mi zdá, že částečná úprava image a změna jména jsou všechno, co hodlá O2 pro své klienty udělat.
Podívala jsem se na internetové stránky "Telefónica O2" ("http://cz.o2.com"). Nic zvláštního jsem nečekala, takže mne celkem příjemně překvapily. Telefónica nahradila ohavné žlutomodré logo jednoduchým modrobílým, jež působí mnohem lépe. Nabídka O2 není tak nepřehledná, jako nabídka Eurotelu nebo Českého Telecomu. Obsahuje přehlednou a funkční mapu stránek. Na řadě stránek dokonce v patičce najdete odkaz "Napište nám", ale neradujte se předčasně: ten Vás zavede jenom na stránku s adresami pro korespondenci a s nechvalně známými telefonními čísly.
Problém, který již před nějakou dobou zveřejnil Pixy, tedy nevyřešila ani Telefónica. Kontaktní formulář na stránkách O2 prostě nenajdete. Že by zaměstnanci skutečně uměli jenom telefonovat? Třeba jenom tvůrce stránek nezvládne zprovoznit funkční kontaktní formulář. Nebo se O2, stejně jako dříve Telecom, obává, že pro příliv stížností nebudou mít její zaměstnanci čas na jinou práci? Je pravda, že po zkušenostech s bezplatnými linkami, jež Vás buď přepojí jinam, než potřebujete, nebo hovor ukončí, aniž by Vás spojily, by e-mail nebo formulář využila řada klientů.
UPDATE (27. XI. 2006): Odkaz "Napište nám" v patičce už byl opraven. Nyní Vás zavede na stránku, kde si můžete vybrat "typ podnětu, ve kterém chcete O2 kontaktovat" a po kliknutí na odkaz se otevře kontaktní formulář.
Změnila se nabídka připojení k internetu přes Dial-Up. Telecom nabízel Internet 2002, a dva paušály Internet BASIC 2000 a Internet BASIC VOLNO. O2 nabízí už jen Internet BASIC za 224,91 Kč měsíčně s DPH a posunula špičku:
 1. Dříve: 16:00 až 08:00 + víkendy a svátky (Internet Basic 2000)
 2. Nyní: 18:00 až 06:00 + víkendy a svátky (Internet Basic).
Přestože se v pracovních dnech snížil počet hodin, po které můžete být v rámci paušálu připojeni k internetu, je pro zákazníky dobré, že se nabídka zjednodušila. Už by se nemělo stávat, že jednu službu objednáte a jinou Vám naúčtují.
Vedle již zmíněného Internetu Basic nabízí Telefónica O2 ještě paušál Internet STANDARD, což je připojení k internetu na neomezeně dlouhou dobu za 581,91 Kč měsíčně s DPH. Předpokládám, že se u Internetu STANDARD (ač to nabídka O2 výslovně neuvádí) již nerozlišuje doba strávená na internetu ve špičce a mimo špičku.
POZNÁMKA: Ceny uvádím včetně DPH, tedy ve výši, kterou zákazník skutečně zaplatí. Ten zlozvyk, uvádět ceny bez DPH, už mne docela štve. Člověk aby měl v hlavě kalkulačku.
Nedělám si iluze, že by se na bezplatných linkách v brzké době něco změnilo. Takže bohužel pořád platí, že než by náš největší operátor investoval do technologií, kvalifikace svých zaměstnanců a kvality služeb, zaplatí radši za reklamy. Mám dojem, že ty současné byly dražší, než reklamy s Janem Krausem. Obávám se jen, že dokud se počet klientů markantně nesníží, nebude Telefónica O2 svůj přístup ke klientům měnit.
Kdo mne nezklamal, je DonBahno, který uvádí ceny O2 TV. Porovnává nabídku O2 TV s nabídkou Digi TV. Kromě cen se u něj můžete seznámit i s nabídkou programů (v příspěvku "O2TV - dost drahá televize"). Srovnání nabídky O2 TV a UPC najdete v blogu Marigold (v příspěvku: "O2TV má zajímavé funkce, ale cena slabá - žádná konkurence pro UPC)".
POKUD SE VÁM ZDÁ, ŽE ODKAZY UVÁDÍM PONĚKUD TĚŽKOPÁDNĚ, vězte, že BLOG.CZ maže u odkazů atribut "title".

iNSPiROVAL MNE ...23

12. srpna 2006 v 2:37 | ivzez
DonBahno svým příspěvkem z 31. května 2006:
"nezaspěte dobu? Telecom dobu zaspal už dávno!"
" … Mimo jiné to ukazuje, jak Telecom rve peníze raději do různých reklam, především těch s Janem Krausem ..., místo toho, aby peníze investoval tak, aby se to promítlo do kvality nabízeného připojení."
Já k tomu dodávám:
Pro Telefónicu, dříve Telecom, je obchodní politika
jako pro Agathu Christie telenovela,
slušnost a poctivost zřejmě sprostým slovem.
Nejsem technik, ale něco málo vím o obchodování, propagaci ale hlavně o poctivosti a slušnosti. Kdybych měla prodávat Internet "Expres", postupovala bych následovně:
 1. zakoupila bych kvalitní modemy
 2. Internet Expres bych otestovala i na starších počítačích
  (ne každý má doma nejvýkonnější sestavu)
 3. nenabízela bych "PC strážce", který v řadě počítačů působí problémy, a k jehož správnému nastavení již klient potřebuje odbornější znalosti
 4. proškolila bych techniky linky technické pomoci tak, aby klientům dokázali pomoct a poradit (měření rychlosti odbornou pomocí není, kromě toho lze rychlost změřit v internetu)
 5. před zahájením prodeje bych zřídila sekci Techzona
  (ne až po 3/4 roce)
 6. proškolila bych prodejce; TEPRVE POTOM
 7. bych zařídila kvalitní reklamu
 8. místo modemu a jednoho nebo dvou měsíců surfování za 1 korunu bych nabídla odbornou instalaci za Kč 335,--
  Jednoduchá obchodní úvaha:
  Nejlevnější modem: Kč 890,--
  nejnižší paušál za ADSL: Kč 475,--
  celkem: Kč 1.365,--
  instalace: Kč 1.700,--
  Zdůvodnění:
  Odbornou instalaci za Kč 1.700,-- si neobjedná téměř nikdo, čímž se zvyšuje pravděpodobnost problémů. Kvalitní modem a kvalitní službu nemusím nabízet pod cenou. Nabídnu-li levně odbornou instalaci, bude služba pravděpodobně fungovat i laické veřejnosti, a právě s touto skupinou klientů bych měla počítat. Většina odborníků potřebuje rychlejší internet bez FUP, takže se na mne obrátí jen v případě, že nemají jinou možnost. Odbornou instalaci nebude potřebovat každý.-> Nemůžu nevydělat. Tolik obchodní úvaha. I u nás jsou spokojení klienti nejlepší reklamou.
 9. ponechala bych klientům možnost odstoupení od smlouvy pro nefunkčnost bez penále (ani odborná instalace není 100% zárukou bezchybného provozu)
 10. zvážila bych možnost samostatného paušálu pro internet
Ale to by náš téměř monopolní poskytovatel pevných linek musel začít zaměstnávat kvalitní odborníky, kteří by měli na zřeteli zájem klientů, tedy i firmy.
MALÉ ODBOČENÍ: Ono je to v naší zemi podivné. Před r. 1989 se řada lidí řídila rčením, že kdo neokrádá zaměstnavatele a stát, okrádá rodinu. Dnes titíž lidé okrádají zaměstnavatele, stát a zákazníky. Stěžujeme si na firmy, jako je právě Telecom, nyní Telefónica, ale měli bychom si uvědomit, že firmy nikoho neokrádají. To dělají lidé s platy, jaké si většina z nás těžko představí, kteří stále nemají dost. Aby mohli své příjmy dále zvyšovat, "musí" okrádat.
Z jiného soudku: Zaměstnavatelé často nutí zaměstnance pracovat v nedůstojných podmínkách nebo bez pracovní smlouvy. Zaměstnanci si to nechají líbit, protože se bojí o práci. Znám několik soukromých firem, jejichž majitelé brání zaměstnancům pod hrozbou propuštění z práce v založení odborů nebo v čerpání dovolené. V jedné z těchto firem si zaměstnanec donedávna musel dovolenou předem napracovat. Další firmy určují, kdy, jak často a na jak dlouho smějí zaměstnanci na WC… Určitě znáte řadu dalších příkladů.
Další jednoduchá obchodní úvaha:
Vlídné pracovní klima a spokojenost zaměstnanců vede ke kvalitnějšímu pracovnímu výkonu. Kvalitnější pracovní výkon produkuje větší zisk, vede tedy k prospěchu firmy a jejího majitele.
Přiznám se, že je mi z toho smutno. Rok 1989 jsem uvítala, jako asi většina našich obyvatel. Ale pod pojmem "svoboda" jsem si představovala a představuji něco jiného, než kolem sebe vidím. Mám pocit, že řada lidí včetně našich představitelů zaměňuje svobodu se svéprávím. To, co předvádějí naši politici, lze jen těžko nazvat demokracií. Z toho, co v listopadu 89 začínalo tak nadějně a slibně, zbyla snad jen svoboda slova, a to ještě ne v médiích. Viz Res publica ... nebo Česká televize je nepoučitelná.
Ale dost odboček, vraťme se k Telefónice!
DonBahno kritizuje rychlost a kvalitu připojení, já kvalitu služeb a přístup ke klientům. Nabízí se otázka, jak je možné, že od Telefónicy neodchází více klientů, že se jí dokonce daří získávat klienty nové. Na jaře a počátkem léta odcházelo od Telecomu (podle TELE 2) 300 až 400 tisíc klientů měsíčně. Tento "odliv" je možný jenom v oblastech, kde existují další možnosti připojení k internetu. V naší republice je bohužel hodně míst, kde pokrytí internetem nabízí pouze Telefónica. Přístup přes mobil je zpravidla dražší, takže lidé pak dají přednost levnějšímu ADSL od Telefónicy. Dodnes je u nás hodně míst, kde je jediným přístupem k internetu Dial Up od Telefónicy. Jak se bude rozšiřovat pokrytí WIFI, ADSL a kabelem, bude se snižovat počet lidí závislých na Telefónice. Obávám se ale, že to ještě nějakou dobu potrvá.

Zoufalý klient ... 22

19. června 2006 v 15:34 | ivzez

Dnes jsem obdržela od Telecomu "vyřízení" svých reklamací.

Odečítá od posledních dvou faktur poplatky za připojení k internetu, takže doplatím jen paušál za dial-up. Co se týká Internetu Expres - tam trvá na svém, že ze strany Telecomu nedošlo k žádné chybě. Posílám další reklamaci.

Zoufalý klient ... 21

15. června 2006 v 21:34 | ivzez

Dnešek byl posledním dnem s Telecomem.

Odpoledne ještě telefon šel, po 18. hodině už ne, přestože mne Telepoint ujistil, že skončí až o půlnoci. Korektnost Českému Telecomu asi ještě dlouho nebude nic říkat. :-(
Při posledním rozhovoru s TELE 2 jsem se dozvěděla, že Českému Telecomu v poslední době odchází 300 až 400 tisíc klientů měsíčně. To bude asi ten důvod, proč ze stránek velkého Telecomu "zmizely Výpověď HTS" a "Výpověď dílčího smluvního vztahu". (Ony asi nezmizely úplně, ČTc je zřejmě jen někam "dobře uklidil", delší dobu už je nemohu najít.).
Formuláře jsou k dispozici na stránkách dalších poskytovatelů ADSL, konkurentů ČTc, např. SkyNet (FlexiDSL), ... , zpravidla na stránce "Download" nebo "Ke stažení". Stránku "KE STAŽENÍ" má pochopitelně i sám VELKÝ, ale najdete tam všechno kromě výpovědi (úplně na konci dokonce i "Reklamační formulář karet TRICK" a"Všeobecný reklamační řád"). [stav ke dni: 15. června 2006]
Dokumenty, jež jsem získala od alternativního poskytovatele, nikoliv od Telecomu. jsem umístila na svou novou stránku Zoufalý klient Telecomu, protože se mi je nepodařilo umístit sem. Jejich "Svořitelem" je sám VELKÝ, já jsem je jenom zkomprimovala. Jsou to:
 1. "Ukončení dílčího smluvního vztahu" (21kB)
 2. "Výpověď hlasové služby" (76 kB) a
 3. oba dokumenty v jednom archivu (97 kB).
Ve všech třech případech jde o velikost archivu zip, samotné dokumenty jsou větší. Uvádím tam znovu adresu, kam výpověď zaslat, a příklady software, který můžete ke zpracování potřebovat - freeware, takže nemusíte vlastnit "Microsoftí OFFICE" ani placený WinZip).
Řešení reklamací a finančních závazků ještě nějakou dobu potrvá. Telecom svévolně přiřadil mé platby k jiným částkám, než jsem zaplatila, a než jsem mu napsala, proto jsem nezaplatila poslední dva účty. O svém kroku jsem Telecom informovala předem na bezplatné lince, také jsem tamtéž protestovala proti přiřazení mých plateb. Telecom jsem totiž hned zpočátku informovala, že paušál za Internet Expres nebudu platit až do vyřešení reklamací. Pracovníci na bezplatné lince mne ujistili, že na to mám právo, že faktury až do vyřešení reklamací hradit nemusím. Když se ale řešení začalo protahovat, rozhodla jsem se zaplatit částky, jichž se reklamace netýkaly.
Sečetla jsem poplatky za HTS a hovorné, uhradila jsem je složenkou, na niž jsem vypsala, za co platím. Veliký Telecom ale ve své bohorovnosti o mé dobré vůli a o mých penězích rozhodl jinak, a přiřadil platby starším fakturám, včetně Internetu Expres. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji nehorázné jednání Českého Telecomu za svévolné nakládání s penězi klientů.
Součtem reklamovaných částek, neoprávněně účtovaných připojení k internetu a svévolně přiřazených plateb překročím částku 5.000,-- Kč, což je hranice pro kvalifikaci trestného činu, pod 5.000 jde o přestupek. Obrátím se na Polici ČR, jestli toto nehorázné jednání Českého Telecomu už nezavdává podklad pro trestní oznámení na Český Telecom. Škoda, že nejsem právník!
Roky jsem byla na pevnou linku zvyklá , takže mi asi bude zpočátku trochu chybět. Ale život bez problémů s Telecomem si umím představit dost dobře, zvyknu si zřejmě hodně rychle. Nikomu neradím ukončit služby Telecomu jen proto, že já jsem si s ČTc užila svoje. Ale ráda bych těm, kdo se pro tento krok rozhodli, usnadnila příští kroky. Moje zkušenosti s Velkým Telecomem by mohly posloužit i zájemcům o pevnou linku při volbě poskytovatele.
Blog zoufalého klienta Telecomu v internetu zůstane - možná někomu pomůže a možná se tu po nějaké době i zasměju svým někdejším starostem ... Pomalu se snad objeví i zajímavější témata.
PS: Jestli někomu spojení VELKÝ TELECOM nebo sám VELKÝ připomínají velkého rudého bratra, vězte, že jde o záměr!

Zoufalý klient ... 20

9. června 2006 v 20:05 | ivzez

Před cca dvěma týdny nasadil TELECOM svému konání korunu.

Zaslal účet, v němž fakturuje paušál za Internet Basic Volno a k tomu veškerý čas za připojení prostřednictvím Internetu 2002 (faktura činí 3800 Kč). Já jsem ale v únoru objednala Internet 2000 BASIC (viz "sám VELKÝ" TELECOM neboli ČTc). Vážně zvažuji podání trestního oznámení.
Protože se z "http://www.telecom.cz" ztratily dokumenty s výpovědí HTS, a protože mi je Blog.cz neumožnil nahrát sem, založila jsem novou stránku, kde si můžete stáhnout "Výpověď hlasové služby",
"Ukončení dílčího smluvního vztahu" ("Výpověď na zkoušku") nebo oba dokumenty najednou:

Zoufalý klient ... 19

24. května 2006 v 0:08 | ivzez
Zoufalý klient Telecomu pomalu pookřívá. Včera odpoledne jsem objednala Internet 4G od T-Mobile, dnes večer je aktivovaný.
Instalaci jsem provedla sama (respektive instalační program z přiloženého CD) a zdá se, že vše běhá bez problémů.
Ještě se vrátím k Telecomu. Ten od 11. května zvýšil ceny paušálů, tzn., že došlo k významné změně smlouvy. Od smlouvy, která byla takto jednostranně změněna lze během dvou měsíců (do 11. VII. 2006) odstoupit bez finančních sankcí.
Chtěla jsem tu uvést odkaz na stránku Telecomu, kde byla k dispozici "Výpověd hlasové služby", ale bohužel se tam objeví: "Chyba 404: požadovaný dokument není k dispozici." Připravuji další stránku, na níž budou výpovědi ke stažení.

Zoufalý klient ... 18

23. května 2006 v 2:33 | ivzez
Minulý týden jsem vyzkoušela Internet 4G od T-Mobile. Bydlím sice v okrajovém pásmu, ale signál mám. Poštu odesílám bez problémů.
Včera jsem s T-Mobile uzavřela smlouvu na 12 měsíců. Příjemným překvapením je, že prvních šest měsíců nebudu platit paušál. Měsíční paušál je 831 Kč (děleno dvěma = cca 416 Kč - za to u ČTc není pomalu ani samotná HTS).
Dalším příjemným zjištěním je poukaz na bezplatnou odbornou instalaci. Ten platí jeden měsíc od data nákupu a uplatnit jej lze po předběžné telefonické dohodě u AutoContu v Hloubětíně.
Máte dvě možnosti:
1) PC nebo notebook odvézt přímo do provozovny, pak nebudete platit nic
2) objednat návštěvu technika doma, pak zaplatíte za návštěvu 714 Kč (vč. DPH), instalace je bezplatná; i v tomto případě přijde instalace levněji než od ČTc (tam přijde instalace na cca 1700 Kč)

Zoufalý klient ... 17

23. května 2006 v 2:22 | ivzez
V úterý jsem osobně předala "Výpověď hlasové služby" na Telepointu. Asi půl hodiny poté mi zavolala pracovnice reklamačního oddělení Telecomu.
Vyptala se na důvody, proč nejsem spokojena s vyřízením reklamace. Vylíčila jsem jí vše,co zde píši již od prosince. Rezignovaně, už jsem se ani nerozčílila. Řekla jsem jí, že jsem před chvílí předala osobně výpověď i důvody, jež mne k tomuto kroku vedly. Slíbila, že se ještě ozve.

Zoufalý klient ... 16

10. května 2006 v 23:43 | ivzez
Také jste zjistili, že se z hlavní nabídky bezplatné tf. linky Telecomu vytratila přímá volba reklamací (nevšimli jste si si kdy)?
Mluvíte-li s některým z operátorů, nabídne Vám přepojení na reklamační nebo obchodní oddělení. Vás to ale po přepojení vyhodí zpět do hlavní nabídky a odtud, jak jsem již zmínila, cesta nevede. Včera byl pan Kalvár tak laskav, že mi vysvětlil postup.

I. Spojení s obchodním oddělením
(řeší i reklamace a výpovědi):

 1. Zvolit 800 123 456 a obrnit se trpělivostí
 2. v žádném případě nevybírat žádnou z nabídek (nezadat číslo žádné volby)
 3. nezadávat ani číslo tf. stanice, o níž chcete mluvit
 4. obrnit se trpělivostí, může to trvat i 5 minut
 5. po nějaké době se ozve automatická hláška s upozorněním, že na svém přístroji nemáte nastavenu tónovou volbu a poradí Vám, kde tlačítko pro změnu volby najdete
 6. nereagovat
 7. pokud jste vydrželi, ozve se automatická hláška: "Nyní budete přepojen na našeho operátora/zástupce."
A jste tam, kam jste se chtél/a/li dostat. Zdůrazňuji: nevolte žádnou z nabízených možností. Ať se Vaše záležitost týká internetu, vyúčtování, prostě čehokoliv, vyčkejte. Telecom Vás nakonec přepojí na oddělení, kde Vám mohou poradit, pomoci, a kde můžete pevnou linku i vypovědět.

ll. Výpověď pevné linky bez průtahů:

 1. Nejjednodušší je odpojit telefon od zásuvky, odnést do nejbližšího Telepointu, tam vyplnit a podepsat formulář (výpovědní lhůta je jeden měsíc). - Ale to nebudete mít poslední měsíc telefon, přestože paušál ještě zaplatíte. Také není jisté, že na Telepointu bude formulář k dispozici.
 2. Opatřit si formulář výpovědi jiným způsobem, vyplnit jej a odeslat na adresu:
  Český telecom, a. s.
  P.O.Box 10

  65610 BRNO
  (tf. přístroj vrátit teprve po skončení výpovědní lhůty)
 3. Máte-li přístroj vlastní, zaškrtnete u otázky "Telefon v nájmu poskytovatele" možnost NE a nic pochopitelně nevracíte. Doporučuji všem, kdo mají Telepoint blízko, osobní předání - pak budete mít v ruce potvrzení o převzetí výpovědi, respektive podepsanou a potvrzenou kopii výpovědi.

lll. Jak získat formulář výpovědi?

 1. domluvit se na obchodním oddělení ČTc, formulář pak přijde poštou (Napíšete-li výpověď jinak, zašle Vám ČTc stejně svůj formulář a záležitost se tak prodlužuje.)
 2. stáhnout formulář z mé stránky Zoufalý klient Telecomu
 3. uvažujete-li o jiném poskytovateli pevné linky, zašle Vám nový poskytovatel spolu se svými materiály i "Výpověď hlasové služby". Pokud se pro nabízené služby rozhodnete, zašlete vyplněnou podepsanou výpověď spolu se smlouvou novému poskytovateli. Ten s Telecomem vše vyřídí (zpravidla do 30 dnů). V tomto případě můžete požádat o zachování stávajícího čísla pevné linky. Cena za převod čísla: cca 2400 Kč (některé firmy účtují 2700).
Já jsem se s žádným poskytovatelem nedohodla, protože žádný neumožňuje odstoupení od smlouvy, která se vždy uzavírá nejméně na 12 měsíců. Po 12 měsících lze službu vypovědět (lhůta: 3 měsíce). Já se po zkušenostech s ČTc bojím objednat vlastně na 15 měsíců (12 + 3) službu, která také nemusí fungovat. Použila jsem pouze "Výpověď", abych se Telecomu konečně zbavila. Ukončení jsem určila na konec zúčtovacího období, 15. 06. 2006. Už se moc těším.
Dnes jsem se dohodla s T-Mobile, že si Internet 4G mohu vyzkoušet. Myslím, že už nemám o čem dalším uvažovat.

Zoufalý klient ... 15

10. května 2006 v 2:08 | ivzez
Zoufalý klient Telecomu se po dlouhé době dovolal na bezplatnou linku (nebyl vyhozen, dokonce ani nebyl rozhovor přerušen).
Dozvěděl se, že reklamace ze 4. dubna 2006 stále není uzavřena. Ochotný pan Kalvár se mnou reklamaci znovu prošel a slíbil, že se do 10 dnů někdo ozve. Připomněla jsem, že účty za Internet Expres ani pokutu za výpověď závazku nehodlám až do vyřízení reklamace uhradit (ostatní položky a paušál platím). Zasílání upomínek podle mne není odpovídajícím řešením situace.
Po cca 45 minutovém rozhovoru jsem už neměla chuť ani sílu řešit situaci s Dial Up připojením. Rozhodla jsem se ignorovat nehoráznost a svévoli Telecomu, s níž mi nastavil jiné připojení, než jsem objednala. Internet basic volno jsem zrušila a 15. nebo 16. května mi Telecom konečně nastaví kýžený Internet 2000 basic.

Pracovníka bezplatné linky jsem informovala, že všechno zveřejňuji v internetu, a že adresu uvedu i ve výpovědi.
Informovala jsem se o dalších poskytovatelích pevných linek s ADSL a internetem, ale 1.200 Kč měsíčně je na mne moc. Levnější ADSL bych mohla získat k lince Telecomu, takže opět žádné řešení. Asi zkusím datovou kartu nebo modem 4G od T-Mobile.

Zoufalý klient ... 14

27. dubna 2006 v 21:26 | ivzez
Již jsem zde zmiňovala, že jsem změnila Internet Expres na paušál Dial Up. Objednala jsem paušál INTERNET 2000 BASIC, který Telecom na svých stránkách nabízí za těchto podmínek:
cena s DPH Kč 225,--/měsíc, pracovní den od 16:00 do 08:00 (so, ne, svátky - 24 hodin)
Dnes přišlo vyúčtování:
INTERNET BASIC VOLNO Kč 474 s DPH + více než 13 hodin v dražším tarifu, protože u INTERNETu BASIC VOLNO" jsou hodiny nastaveny od 18:00 do 06:00.
==>> další reklamace...
Pokračování ....

Zoufalý klient ... 13

23. dubna 2006 v 7:07 | ivzez

Zoufalého klienta Telecomu těší reklama v TV a na všech rozích.

Má zato, že nekvalitní služby a arogantní technici odvádějí Telecomu stále víc klientů. (On ani ten měsíční paušál není to pravé ořechové.)
Jinak si totiž nabídku pevné linky za směšný peníz neumí vysvětlit. Že by se konečně blýskalo na lepší časy a monopolní nadvláda ČTc pomalu končila? To by zoufalého klienta Telecomu opravdu potěšilo. Cítíte-li v tomto příspěvku škodolibost, vězte, že v něm opravdu je.
Ale mnohem větší radost mám z toho, že už nejsme na libovůli, či spíše zlovůli Telecomu závislí. Myslím, že na nepoctivost v podnikání, neúctu k zákazníkům a klientům časem doplatí každá firma (jen jsem nečekala, že to u takového mamutího podniku bude tak brzy).
A nekvalitní služby nepomohou prodat ani oblíbenost a kvality Jana Krause (mimochodem - ten snad jediný může být s Telecomem spokojen).

Zoufalý klient ... 12

20. dubna 2006 v 3:39 | ivzez

Zoufalý klient Telecomu očekává vyřízení své (kolikáté už) reklamace.

Vstřícná pracovnice na bezplatné lince přislíbila před cca 10 dny, že se reklamační oddělení ozve do 48 hodin. Uběhlo víc než 480 hodin, ale nic se neděje (alespoň na straně Telecomu). Dial-Up je sice pomalý, ale kromě rychlosti s ním nejsou problémy.

Zoufalý klient ... 11

10. dubna 2006 v 6:12 | ivzez
Zoufalý klient Telecomu opakovaně reklamuje "Internet Expres", když tu přijde nové vyúčtování. Telecom mi účtuje téměř 600 KČ za předčasné ukončení závazku.
SHRNUTÍ:
 1. Telecom mi nikdy nezaslal žádnou smlouvu, ani mne na lince 800123456 neupozornil na to, že bych na sebe brala nějaký závazek.
 2. Internet "Expres" fungoval po celou dobu jen ve směru z internetu ke mně. Pro umístění svých příspěvků do internetu jsem musela odpojit ADSL a použít vytáčené připojení.
 3. V odpovědi na druhou reklamaci Telecom sděluje, že nenese odpovědnost za chybná (!! - myslíte, že u mne byl někdy jejich technik? Kromě toho jsem používala střídavě PC a notebook - jak vysoká je pravděpodobnost stejné chyby?) nastavení na straně klienta. (Ale stejně jsem si nastavení nechala pro jistotu zkontrolovat.)
 4. Od ústní (tf.) objednávky jsem odstoupila proto, že Telecom přes opakované stížnosti na výše uvedené lince a na lince technické "podpory" situaci neřešil.
 5. V reklamaci žádám zpětně za celé období (3 měsíce) 50% slevu z ceny služby, což mi vzhledem k problémům, které jsem se službou měla, přijde velice vstřícné. Vedle toho reklamuji i "pokutu" za zrušení závazku, tu požaduji zrušit úplně.
 6. Jednání Telecomu nepovažuji za korektní:
  Prodává službu "na klíč" formou samoinstalačního balíčku bez dostatečných informací. Instalační CD skutečně instalaci provede, na nic se neptá. Kde jsem tedy mohla něco špatně nastavit? Klient si může objednat instalaci (návštěva technika - cca 1 hodina přijde na 1700 korun). Kolik klientů si za těchto podmínek odbornou instalaci objedná?
 7. Já jsem měla trochu "náskok", něco málo o PC vím. Mám ale pocit, že internet si od Telecomu objednávají převážně lidé, kteří nechtějí mít s instalací žádné problémy (to byl i u mne jeden ze dvou důvodů, proč jsem se obrátila právě na Telecom, ten druhý důvod - pevnou linku už jsem měla). Když se objevily problémy, tušila jsem díky již zmíněnému "náskoku", kde začít hledat, přestože jsem ještě netušila, co hledat. Hledáním v odborných článcích, blozích a v nejrůznějších fórech jsem na internetu strávila skoro 3/4 času, na mé aktivity tak zbylo času dost málo.
Pokračování příště, doufám, že se pomalu dostanu i k jiným tématům.

Zoufalý klient ... 10

28. března 2006 v 2:26 | ivzez
Přechod na paušál Dial-up trval déle, než jsem čekala. Mezitím Telecom částečně uznal reklamaci (z příštího vyúčtování mi odečte asi stovku), ale jinak stále trvá na tom, že nezodpovídá za chybné nastavení počítače.
O dalším vývoji situace zase příště.

Zoufalý klient ... 9

27. února 2006 v 23:53 | ivzez
Tak je tu poslední den s Internetem Expres. Za 10 minut skončí a zbyde mi starý dobrý Dial-Up.
Naštěstí jsem našla možnost paušálu, takže mne přijde téměř o polovinu levněji, než Internet "Expres". No, zlobení s ním bylo dost a dost, takže se docela těším, až se do intenetu "dostanu" přes webové rozhraní.
Příště už snad s jiným podtextem.
 
 

Reklama