O2, Telefónica, Telefónica O2; Telecom, ČTc, korektnost ČTc/O2, podvody operátorů O2, fakturace neobjednaných služeb ČTc/O2 a jejich reklamace, obrana klientů O2, výpověď pevné linky - rady/návod a formulář výpovědi pevné linky O2 ke stažení, InternetExpres, ...

MEZihRY

Připojuji se k O2 OFF

31. července 2008 v 0:06 | ivzez
Je mi líto, že O2 OFF končí. Doufám, že se Adam nebude zlobit, pozvednu-li pomyslný prapor a pokusím-li se jej kousek poponést.
Adam Koppel měl s Telefónicou O2problémy, které jej nakonec přiměly přejít k jinému operátorovi (mne zase problémy s Českým Telecomem přiměly pevnou linku zrušit). Adamovu anabázi (O2 OFF) sleduji poněkud zpovzdálí, takže jsem teprve nedávno zjistila, že Adam s O2 OFF skončil.
Škoda!

Nikdy bych si nepomyslela, ...

30. července 2008 v 16:51 | ivzez
... že se částečně zastanu Telefónicy O2.

Prvním impulsem k tomuto zamyšlení byly komentáře Livingdeada, které mi napsal k článku "Výpověď pevné linky O2 aneb .." a jeho články o pracovních podmínkách a práci operátorů O2. Druhým, závažnějším, byl článek "Pozor na nevyžádané balíčky u O2" od DonaBahno. Zatímco první z obou jenom neadekvátně (z mého pohledu) reagoval na konkrétní pracovní situaci, druhý psal po rozvaze. Oba dva píší mj. o jedné z praktik Telefónicy O2, totiž o tom, že operátoři Zákaznické linky podvodně objednávají služby a zasílají samoinstalační balíčky nic netušícím zákazníkům. Livingdead navíc tvrdí, že k nepoctivému jednání nutí operátory Telefónica O2. Každý z obou dvou vidí záležitost s podváděním operátorů Zákaznické linky O2 trochu jinak, ale ani jeden z nich záležitost více nerozvedl. Škoda. Určitě by to bylo zajímavé čtení. Ale takhle aspoň dali prostor mně. Děkuji za inspiraci.
(Nejen) Livingdead by si měl uvědomit, že nastavení tvrdých pracovních podmínek a vysokých limitů prodeje ze strany zaměstnavatele je věc jedna, podvodné objednávání (aktivace) služeb nepoctivými zaměstnanci Telefónicy O2 věc druhá. Telefónica O2 jistě nepočítala s nepoctivostí operátorů a rozhodně nikoho k nepoctivému nebo podvodnému jednání nenutí a nenutila. Domnívám se, že naprostá většina operátorů jedná s klienty poctivě, a k podvodným praktikám nesahá. Nezvládá-li operátor požadavky zaměstnavatele, měl by se poohlédnout po jiné práci a neuchylovat se k podvodům. To ostatně platí o jakémkoliv povolání. Tolik ono výše zmíněné zastání.

Podvody operátorů Zákaznické linky Telefónicy O2

Na záležitost s podvody operátorů je ale třeba se podívat ještě z dalších úhlů. (Druhá strana mince:) O kvalitách firmy vypovídá i to, jak kvalitní a poctivé zaměstnance si vybírá a zaměstnává.
Čekala bych, že člověk neobjednaný balíček prostě nepřevezme a nechá jej ležet na poště. Nevyzvednutý balíček se po nějaké době vrátí zpět odesílateli. Odesílatel, kterému se vrací více balíčků, než obvykle, se bude záležitostí zabývat, zjistí, že se častěji vracejí "objednávky" některých operátorů, a s těmi se rozloučí. (Bylo by rozumné nahrávat všechny hovory s operátory zákaznické linky, a to nejen kvůli nepoctivým operátorům - i mezi zákazníky se najdou tací, kteří službu objednají, ale po opětovném zvážení se rozhodnou jinak a objednávku pak popírají.) Protože by dohledání konkrétních operátorů nějakou chvilku trvalo, postaral by se kvalitní telekomunikační operátor také o ochranu zákazníků. Kvalitnímu poskytovateli jakýchkoliv služeb by totiž šlo o spokojenost zákazníků/klientů, kteří pak přivedou zákazníky další. (Kvalitnější služby by mu následně ušetřily nemalou část nákladů na reklamu.)
Základní podmínkou aktivace jakékoliv služby se závazkem na 6, 12, 18, 24 nebo 36 měsíců by měla být smlouva, podepsaná oběma stranami. Smlouva, sjednaná na dobu určitou, by měla začít běžet okamžitě a skončit automaticky vypršením sjednané lhůty. Automatické obnovení smlouvy by vůbec nemělo přicházet v úvahu. NAOPAK: o případné prodloužení smlouvy nebo o změnu ve slouvu na dobu neurčitou by zákazník měl požádat. Umělé prodlužování smluvního vztahu zavedl již Telecom, aktivace jiných služeb, než klient objednal, je také praktika z dob Telecomu. Telefónica O2 zavedené vylepšila tím, že smluvní období 12 měsíců začíná běžet až prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla smlouva podepsána a tím, že smlouvu, sjednanou na rok je nutné vypovědět, přičemž výpověď lze dát až po uplynutí sjednaných 12 (= 13) měsíců. Ano, počítáte správně: uzavřít s Telefónicou O2 smlouvu na jeden rok znamená platit Telefónice paušál nejméně 15 měsíců (viz Všeobecné obchodní podmínky O2).
Poskytovatel by před skončením termínované smlouvy mohl zákazníka kontaktovat s novou nabídkou. Smlouva by měla mj. stanovit i pravidla pro odstoupení od smlouvy. Telefónica O2 se snaží zákazníkům vyhovět rychle, proto aktivuje služby na základě pouhé telefonické objednávky. Snaha vyhovět zákazníkům se sice může jevit jako chvályhodná, ale já se domnívám, že by bylo rozumnější poskytování služby podmínit vrácením podepsané smlouvy např. do 30 dnů od aktivace. Pokud by klient tuto podmínku nesplnil, byla by Telefónica O2 oprávněna od smlouvy odstoupit s následným doúčtováním plné ceny zařízení (modemu, set top boxu) a aktivace služby (pochopitelně jenom za předpokladu, že poskytla slevu/y - např. modem za Kč 1,- ap.) Klient by mohl od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud by poskytované služby nesplňovaly slíbené parametry nebo v případě, že poskytovatel aktivuje jinou službu, než si zákazník objednal, ...
Kvalitní poskytovatel by smluvně ošetřil podmínky poskytování služeb, objednaných telefonicky. Např.: "Služby, objednané prostřednictvím Zákaznické linky, aktivuje klient až skutečným zapojením služby". Další možností by mohlo být kurýrní doručování, při němž by si kurýr nechal vedle potvrzení převzetí zásilky podepsat i objednávku. Velice snadno lze ošetřit i poštovní zásilky: Adresování do vlastních rukou a doručenka zajistí, že zásilku převezme skutečný adresát, nikoliv (byť v dobré víře) jiný člen rodiny. Nemá-li Telefónica O2 zasílání poštou ošetřeno, je aktivace služby, jejíž objednávku zákazník nepodepsal, již okamžikem převzetí balíčku nezákonným obohacováním poskytovatele telekomunikařních služeb na úkor klienta, jímž by se měl zabývat nejen Český telekomunikační úřad, ale i orgány, pověřené trestním stíháním. (Že jde o jednání nemorální, jistě není třeba dodávat.)

Sleva 20% z ceny paušálu

23. února 2008 v 0:53 | ivzez

aneb Dodatek k dobře zastrčené marketingové akci:

Asi před měsícem (kolem 22. ledna 2008) změnila o2 internetové stránky. (Dočetla jsem se, že stránek je přes 30 tisíc. Přiznám se, že se mi to nezdá pravděpodobné, možná někdo omylem přidal nějakou nulu.)
Jak se dalo čekat, zmizela nabídka na stažení obchodních podmínek k poskytnutí dočasné slevy na paušálu. Protože o slevu na paušálu na následující 3 měsíce lze požádat jenom do konce února, popíši zde postup:
 1. Stáhněte si ode mne Obchodní podmínky a vytskněte je.
 2. S vytištěnými OP zajděte na nejbližší Telepoint nebo smluvní prodejnu O2.
 3. Tam se napřed pravděpodobně budou tvářit, že nic takového neexistuje, po přečtení vytištěných OP s Vámi ale žádost sepíší.
 4. Slevu na paušálu budete čerpat po dobu 3 měsíců počínaje začátkem příštího účtovacího období.
A JEŠTĚ JEDNA DROBNOST:
V komentářích se někdo zmínil, že nemůže na webu O2 najít odkaz na formulář pro změnu tarifu. Já jsem sice odkaz našla, ale není funkční. Upozornila jsem O2 a požádala o odpověď. Protože mi Telefónica za 6 týdnů nezvládla odpovědět, stáhla jsem "Žádost o změnu tarifu pro bytové stanice" opět k sobě - člověk u O2 nikdy neví, jak dlouho by byl jejich odkaz platný. :(
Optimalizace - Pagerank.cz: optimalizace PageRank.cz

Naschvál zastrčená akce

20. ledna 2008 v 19:07 | ivzez
Překladatel reklamštiny - Don Bahno napsal 11. prosince 2007 článek, zabývající se mj. vyhláškou ČTÚ, plánovaným sjednocením paušálů za bytové a podnikové pevné linky … "20% sleva na paušál a změny pevných tarifů", v němž zmiňuje i jednu "naschvál zastrčenou marketingovou akci".
Jde o akci O2: V období od 1. prosince 2007 do 29. února 2008 lze požádat o krátkodobé snížení měsíční ceny za používání pevné linky. K datu podání žádosti je třeba mít uhrazena všechna dřívější vyúčtování. Slevu nelze využít s tarify O2 Mini ani O2 Expres Mini. Tuto krátkodobou slevu nelze kombinovat s jinými/dalšími slevami. Nabídka se nevztahuje na digitální linky ISDN2, ISDN30 a 2MBL. O2 si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoliv předčasně ukončit.
Zákazníci, kteří podle Obchodních podmínek o slevu požádají, získají po dobu následujících tří měsíců slevu Kč 80,68 (částka bez DPH: 67,80). Není to sice nijak závratná částka, ale vzhledem k tomu, jak Telefónica zákazníky odírá a ždímá, by bylo škoda jí nevyužít. Škoda každé koruny, kterou člověk nechá Telefónice navíc.
V Obchodních podmínkách se píše o podání žádosti telefonicky nebo písemně. Adresa pro zaslání písemné žádosti však není uvedena a na zákaznické lince se o slevu také požádat nedá, protože operátoři o akci nevědí (alespoň tvrdí, že žádná taková akce neprobíhá).
Opravdu dobře zastrčená nabídka. Mimochodem informace o ní sice na webu O2 najdete, ale na místě, kde byste je sotva hledali - pod "Ostatními datovými službami".

Obchodní podmínky pro poskytnutí
krátkodobé slevy ke stažení:

 1. od ivzez
 2. z webu o2
  (www.cz.o2.com/file_sup/333902/Obchodni_podminky_sleva_na_pausal_3x20_.pdf)
V závorce uvádím odkaz na OP v "neklikatelné" formě - možná, že se někomu bude hodit při dohadování se zákaznickou linkou.
Pro všechny případy ještě doplním cestu, abyste případně mohli oprátora nasměrovat: www.cz.o2.com > Osobní > Péče a podpora (nahoře nad logem o2) > Dokumenty ke stažení (v levém sloupci dole - modře podbarvené odkazy) > Datové a internetové služby > Ostatní datové služby > Obchodni_podminky_sleva_na_pausal_3x20_.pdf.
Projdete-li si výše uvedenou cestu, zjistíte, že OP pro slevu na paušálu za používání pevné linky musíte hledat v internetových a datových službách. Zadáte-li název dokumentu do vyhledávání na stránce s dokumenty ke stažení, vyhledávač o2 dokument "nenajde". (Přesněji: nenašel v sobotu 19. ledna 2008 odpoledne.)

VLAjkA pRO TibET

12. března 2007 v 9:07 | ivzez
Moc se mi líbilo, že naše města a obce v minulých letech vyvěšovaly tzv. vlajku pro Tibet, jež měla podpořit Tibet, okupovaný ČLR. Letos jsem ale ve zprávách tuto akci nezaregistrovala. Možná je to tím, že poslední dobou sleduji jenom hlavní večerní zprávy na Nově, protože dřívější nestíhám.

Každopádně si myslím, že jde o pěknou tradici. Tak aspoň symbolicky:

O "kOREkTNOSTi" ČTc (O2)

29. listopadu 2006 v 4:03 | ivzez
PRVNÍ VÝROČÍ
V druhé polovině listopadu 2005 jsem na bezplatné lince Českého Telecomu objednala INTERNET EXPRES IMPULS. 30. listopadu 2005 jsem obdržela samoinstalační balíček. 8. prosince jsem podala první reklamaci a 16. prosince 2005 vznikl BLOG ZOUFALÉHO kLiENTA tELECOMU, protože už tehdy bylo zřejmé, že se jednání s Telecomem povlečou.
Reklamace jsem podávala opakovaně, ale protože ČTc problém nijak neřešil, vypověděla jsem 30. ledna 2006 písemně INTERNET EXPRES se zdůvodněním a vysvětlením. ČTc mi naúčtoval jednorázový poplatek za nedodržení závazku (o závazku mne neinformoval ani písemně, ani pracovníci bezplatné linky!), který mi ale později uznal jako dílčí reklamaci. Protože jsem internet potřebovala, objednala jsem na přelomu února a března 2006 paušál INTERNET BASiC (připojení Dial-Up). Od té doby nebylo ani jedno vyúčtování v pořádku. Opakovaně jsem podávala reklamace, ale dosud nejsou všechny vyřešeny. Vyřešeny (SNAD) jsou reklamace týkající se INTERNETu EXPRES, nejsou uzavřeny reklamace ohledně chybného účtování INTERNETu 2000 BASiC, INTERNETu BASiC VOLNO a INTERNETu 2002.
STRUČNÉ SHRNUTÍ: Telecom (O2) mi fakturuje
místo OBJEDNANÝCH služeb Kč 2.839,85
NEOBJEDNANÉ služby ve výši Kč 8.792,68.
ROZDÍL v neprospěch klienta: Kč 5.952,83 !!
MiMOCHODEM: Dial-Up iNTERNET BASiC za měsíční paušál 224,91 Kč včetně DPH (bez DPH 189,- Kč) nabízí Telefónica O2 stále! (Snížil se jen počet hodin pro přístup k internetu v rámci paušálu v pracovních dnech: dříve 16:00 až 08:00, nyní 18:00 až 06:00). Opravdu nechápu, proč mi Telefónica fakturuje něco jiného, než jsem objednala a opakovaně reklamovala a reklamuji!
Výše uvedené částky se vztahují k období od 17. února do 16. června 2006. Kromě částek za internet v nich je zahrnut paušál za HTS a malé částky za hovory. Těm posledním nerozumím vůbec, protože jsem volala přes TELE2 RELAX. Částky jsou tak malé, že je sice nehodlám reklamovat, přesto bych ráda věděla, jak je to možné. Na můj dotaz O2 neodpověděla.
Ke zrušení INTERNETu EXPRES mne vedla nemožnost odesílat elektronickou poštu a nemožnost ukládání do internetu. Problém se vyřešil, až když jsem odpojila ADSL, a zapojila klasický modem. Kdo si ale může dovolit platit INTERNET EXPRES + Dial-Up? Stejně tak mne ke zrušení pevné linky nevedla její "nepotřebnost" nýbrž NEKOREKTNÍ JEDNÁNÍ Českého Telecomu. Problémy s ADSL a "vysokorychlostním" INTERNETem EXPRES jsem se snažila řešit přechodem z ADSL na INTERNET BASiC (paušál za dial-up: pracovní dny od 16:00 do 08:00 + soboty, neděle a svátky).
Vypovědět smlouvu s Českým Telecomem mne přiměly teprve problémy s účtováním a přístup ČTc:
 1. záměna INTERNETU BASiC za INTERNET BASiC VOLNO (pracovní dny od 18:00 do 06:00) +
 2. NEKOREKTNÍ ÚČTOVÁNÍ dob strávených v internetu od 16:00 do 18:00 a od 06:00 do 08:00 jako INTERNET 2002) ale hlavně
 3. přístup ČTc, který se tvářil, že o paušálu, který jsem si objednala na základě nabídky v internetu, nikdy neslyšel
Abych byla upřímná, dnešní mezihra by měla mít spíše podtitul "o naivitě a trpělivosti zoufalého klienta Telecomu".

PÁR UŽITEČNÝCH ODKAZŮ ZE STRÁNEK o2:

 1. NAPIŠTE NÁM
 2. REKLAMACE datových a hlasových služeb
 3. STÍŽNOSTI: Formulář pro podání stížnosti
 4. PÉČE A PODPORA: Dokumenty ke stažení
 5. ORIENTACE: Mapa stránek O2
Doufám, že tyto odkazy potřebovat nebudete (pokud ano, ať Vám pomohou). Přeji všem, kdo mají s ČTc (O2) problémy, pevné nervy, dostatek trpělivosti (tu budete potřebovat) a držím Vám palce.

AUTORkA

28. října 2006 v 20:17 | ivzez

Pár informací o autorce

Bang Bang ke stažení

28. října 2006 v 19:22 | ivzez
Hančí ve svém blogu občas píše o zajímavých filmech, knížkách a obrazech. V poslední době zveřejňuje velice zajímavé a pěkně napsané vzpomínky.
Něco podobného bych ráda zavedla i já, má doporučení se ale budou týkat především kvalitního freeware - programů, které jsou zdarma, jež jsem vyzkoušela a ráda používám. Občas samozřejmě zmíním i další věci, jež mne zaujmou (jako třeba dnes Hančí blog, který najdete i v mých oblíbených stránkách, nebo písničku Bang Bang).
Nedávno jsem se nechala nachytat písní v upoutávce na film, který mne nijak nezaujal. Kvůli krásné písničce z roku 1966 "Bang bang" (byla použita v úvodu filmu Kill Bill), kterou zpívá Nancy Sinatra, toho ale nelituji. Píseň jsem pak dlouho hledala v internetu. Protože jsem našla spoustu nefunkčních odkazů a ještě víc odkazů na placenou službu, rozhodla jsem se uvěst odkaz na stažení písně ve formátu mp3 zdarma: Bang Bang. Nenechte se odradit reklamou, která se zobrazuje nahoře! "Download" najdete až dole.Pro úplnost: velikost souboru je 784 kB (802 816 bytů) a stáhne se velmi rychle.

POŘÁDEK DĚLÁ PŘÁTELE

9. června 2006 v 22:29 | ivzez
V mezihře čtvrté - pořádkové jsem uvedla, že jsem MTU měla a mám nastaveno správně. Neměla, protože mi chyběly informace.
Telecom zveřejnil před nedávnem na stránkách TECHZONA nové informace. Teprve tam jsem se dozvěděla, že ČTc sice prodává ADSL, ale hodnota MTU se musí nastavit pro klasický modem (místo 1400 Bytů jen 676 Bytů).
Já jsem si nechala poradit od svého známého a měla jsem nastavenu hodnotu 800 Bytů. Poradil mi 600 až 1000 Bytů, takže jsem zvolila střed. To ale bylo pořád ještě moc.
Kde jsem ale měla zjistit, že se hodnoty pro ADSL od Telecomu takhle liší?!!! Neměl mi tuto informaci sdělit např. někdo z "Technické" podpory? Mluvila jsem postupně asi s 15 "techniky".

O kOREkTNOSTI ČTc

10. května 2006 v 23:07 | ivzez
Moje maminka (důchodkyně) žije ve vesnici na Berounce. Její byt byl v srpnu 2002 vytopen. Vysoušení a opravy trvaly přes rok.
Zpátky se nastěhovala v polovině září 2003, opravy skončily až v říjnu 2003. Český Telecom odpustil poplatky za telefon za srpen a září 2002, od října 2002 do října 2003 účtoval paušál, přestože v bytě nikdo bydlet nemohl (vysoušení trvalo až do jara, kdy teprve mohly začít opravy) a tf. přístoj "uplaval".
Kromě toho jí naúčtoval poplatky z prodlení a nakonec záležitost předal vymahatelské firmě z Brna. Teprve tato firma maminku informovala dopisem, k němuž přiložila kopie od Telecomu. Mamince žádná pošta od ČTc nepřišla!
Maminka telefon v říjnu 2003 vypověděla a pořídila si mobil. Můžete si říci, že měla telefon vypovědět dříve, ale v té době měla opravdu jiné starosti a bohužel ani mne nenapadlo nějak řešit ČTc.
Nenapadlo mne, že není-li byt v oblasti postižené povodní obyvatelný, bude Telecom něco účtovat. Vzpomeňte si, jak jsme se tehdy všichni snažili pomoci, byť i jen formou přispění do některé sbírky. Řada lidí pomáhala i přímo na postižených místech. Moje nejstarší dcera jela pomáhat v roce 1997 na Moravu. Musela jsem jí tehdy podepsat souhlas, protože jí ještě nebylo 18 let.
Ani ve snu by nás nenapadlo, že ČTc bude chtít i z této pohromy vytěžit co nejvíce. Myslím, že nemusím psát, co o korektnosti Českého Telecomu (=ČTc) soudím.

Mezihra POŘÁDKOVÁ

10. května 2006 v 1:34 | ivzez
Na přelomu dubna a května jsem blog trochu uspořádala. Úpravě jsem zpočátku nevěnovala dostatek pozornosti, protože vzhledem k problémům, jež popisuji, pro mne bylo důležitější zveřejnit problémy a zkušenosti s ČTc.
U každého příspěvku jsem se bála, že je poslední, že se mi další už nepodaří do internetu dostat. Úprava byla až na druhém místě. Zavedla jsem perex, na úvodní stránce už se nenačítají celé příspěvky (to by ji mohlo trochu zrychlit). Ráda bych také reagovala na komentáře. Přidávám odkaz: Čekání na Godota - další problémy s Telecomem (z jiného úhlu pohledu).

Plánuji: "Jak postupovat při jednání s Telecomem".
Za všechny komentáře děkuji.
Sue, přestože jsem Váš komentář kvůli nepěkným výrazům smazala, odpovídám:
 1. MTU jsem po celou dobu měla a mám nastaveno správně (nechala jsem si zkontrolovat). Poštu nešlo odesílat ze žádné schránky (seznam, volný, centrum, atlas, volný, yahoo ...) kromě schránky u iol - viz 2).
 2. Změna adresy internetové schránky:
  Telecom mi zřídil e-mailovou schránku u iol.cz (jen z ní šlo odesílat poštu i přes ADSL). Iol sice nabízí možnost zřídit až 5 aliasů, ale to není změna názvu. Schránku jsem musela používat, protože poštu nešlo odesílat z žádné jiné schránky.
 3. Stránky rozpracované v internetu -
  Podobně jako tady si vyberete šablonu, můžete použít i vlastní. K tvorbě a úpravě stránek používáte jakýsi "wysiwig-editor". Můžete upravovat CSS a přenést již hotové stránky. Problém spočíval v přenosu obrázků a hotových stránek.
 4. Na čem jsem InternetExpres provozovala - viz Technická mezihra.
 5. Chybu jsem udělat mohla, nejsem neomylná. Nezdá se mi to ale moc pravděpodobné:
  • s chybným nastavením mého počítače by přece nefungovala ani schránka na Iolu
  • proč přes Dial-Up (po odpojení ADSL bez jakékoli úpravy nebo změny nastavení) fungovalo vše tak, jak má??!!

Mezihra TECHNICKÁ

10. dubna 2006 v 6:38 | ivzez
Mám starší PC a notebook, používám WinME (vím, že mají mouchy, ale většina se dá celkem snadno odchytit a vyšší Windows by na mém HW kolabovala).
Internetové prohlížeče střídám: Firefox, Mozillu, Maxthon a spíš vyjímečně IE. Vedle ME používám Linux Mandrake 10.1, (ten bohužel nepodporuje ani jeden z mých modemů). Wokna používám z donucení (kvůli práci a internetu), Linux (zkusila jsem i Suse a Ubuntu) je pro mne přívětivější. Nevyznám se nijak zvlášť v HW a v Linuxu nemusím instalovat žádné ovladače, protože instalační program najde vše sám.
Dva příklady za všechny: motherboard s integrovanou zvukovkou SiS - pod Woknama běží i s nejnovějšími ovladači špatně (zpomalený zvuk, jakoby z tunelu). Linuxový instalační program ji našel bez problémů a zní opravdu dobře. Grafika: nVidia gForce - pod Woknama filmy a video trhané, pod Linuxem bez problémů ... atd... atd...
Ne nadarmo se říká: "Microsoft nám dává okna, Linux celý dům".
 
 

Reklama