O2, Telefónica, Telefónica O2; Telecom, ČTc, korektnost ČTc/O2, podvody operátorů O2, fakturace neobjednaných služeb ČTc/O2 a jejich reklamace, obrana klientů O2, výpověď pevné linky - rady/návod a formulář výpovědi pevné linky O2 ke stažení, InternetExpres, ...

Výpověď pevné linky o2 - 3. díl

11. srpna 2008 v 23:31 | ivzez |  Výpověď pevné linky

Nekalé praktiky tELECOMU (ČTc)
umocněné Telefónicou O2

Výpověď pevné linky potřetí
Telefónica O2 upravila Všeobecné obchodní podmínky, jež vstoupily v platnost v červenci 2008, a jimiž se ruší platnost předchozích Obchodních podmínek. (Dále jen VOP nebo OP.) V nových OP je toho dost na pováženou, postupně se budu zabývat nejkřiklavějšími záležitostmi.
Dnes se (pro změnu) věnuji výpovědi pevné linky. V komentářích k článkům ze 7. listopadu 2007 a z 30. července 2008 se objevily zmínky o jakýchsi kódech, které má Telefónica zasílat zákazníkům poštou. Kód je pak třeba sdělit Telefónice O2 pro ověření výpovědi. Oč jde?
V nových Všeobecných obchodních podmínkách ze dne 1. VII. 2008 s účinností od 7. VII. 2008 (Č.j.: SGŘ - 120/2005) se výpovědi pevné linky věnuje část 9 - "Ukončení smluvního vztahu". Vybírám nejzajímavější části (z pohledu toho, kdo chce zrušit pevnou linku).

Konec smluvního vztahu

Bod 9.1 stanoví, že:
"Smluvní vztah končí odstoupením některé ze smluvních stran od smluvního vztahu, uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby nebo je-li fyzická osoba nezvěstná, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran."
Bod 9.5 stanoví, že:
"Odstoupit od smluvní vztahu může jedna ze stran v případě podstatného porušení smluvních závazků druhou smluvní stranou. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho dodání druhé smluvní straně." Podstatným porušením se rozumí zejména opakované neplnění smluvních závazků přes písemné upozornění na možnost jednostranného ukončení smluvního vztahu.
Bod 9.7
upozorňuje na možnost odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí do 14 dnů od uzavření v přépadě, že byla smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku (smlouvy uzavřené na ulici apod.)
Bod 9.8 opakuje, že:
"U smluv uzavřených na dobu určitou končí smluvní vztah uplynutím dohodnuté doby."
Bod 9.9 Ukončení smluvního vztahu výpovědí:
a) Zákazník je oprávněn vypovědět smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou i určitou i bez udání důvodu.
b) Dojde-li k podstatné změně smluvních podmínek, která představuje pro Zákazníka jejich zhoršení, má Zákazník právo bez sankce ukončit smluvní vztah výpovědí na základě vyrozumění Poskytovatele o návrhu podstatných změn smluvních podmínek, který představuje jejich zhoršení. Výpověď musí být dodána Poskytovateli nejpozději do dvou měsíců ode dne účinnosti takovéto změny.
Bod 9.11 nově stanoví, že:
"Zákazník je oprávněn vypovědět smluvní vztah telefonicky, a to na základě sdělení unikátního alfanumerického kódu, který Poskytovatel pro tento účel zašle Zákazníkovi na jeho žádost na adresu Zákazníkova bydliště, resp. sídla.
U případné písemné výpovědi je rovněž nutné sdělit unikátní kód, s výjimkou případů, kdy je Zákazník jednoznačně identifikován anebo kdy tak stanoví příslušné Provozní podmínky. V případě, že Zákazník není jednoznačně identifikován, písemná výpověď neobsahuje unikátní kód a Zákazník ho ani během výpovědní doby Poskytovateli nesdělí, má se za to, že výpověď nebyla podána oprávněnou osobou."
POZNÁMKA:
Bohužel není nikde vysvětleno, kdy je Zákazník jednoznačně identifikován. Čekala bych, že zákazník, který doručí písemnou výpověď osobně na Telepoint, může být jednoznačně identifikován podle občanského přůkazu.
Jeden komentář ale uvádí, že Telepoint odeslal Zákazníka domů s tím, že oni výpovědi neřeší, a odkázal jej na Zákaznickou linku kvůli kódu. Přiznávám, že teď nevím, co si o tom mám myslet. Vidím dvě možnosti:
  1. Zákazník se mýlí - nebyl na Telepointu, nýbrž v tzv. "partnerské" prodejně, která skutečně výpovědi neřeší.
  2. Telefónica O2 umocnila nekalé a zdržovací praktiky někdejšího Telecomu, zrušila možnost výpovědět pevnou linku v Telepointu, aby se zákazníci museli obracet na Zákaznickou linku.

JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA:

Jestli Telefónica O2 opravdu sáhla k dalšímu zdržovacímu manévru, a znemožnila zákazníkům podat výpověď na Telepointech, nebylo by na místě jí to usnadňovat! Řešení vidím v písemné výpovědi s ověřeným podpisem [= Vyplněnou výpověď se všemi náležitostmi (referenční číslo, ...) podepsat před notářem nebo pracovníkem obecního úřadu, který je oprávněn ověřovat podpisy (NEZAPOMENOUT občanský průkaz)]. Za ověření podpisu sice zaplatíte poplatek, ale půjde asi o desetinu toho, co byste O2 zaplatili za další měsíc jenom v paušálu. U písemné výpovědi s ověřeným podpisem může Telefónica těžko argumentovat tím, že Zákazník není jednoznačně identifikován.
Výpovědní lhůta činí třicet dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího po dodání výpovědi druhé smluvní straně, resp. u telefonické výpovědi po ověření unikátního alfanumerického kódu podle odstavce 9.11, není-li v příslušných Provozních podmínkách stanoveno jinak.

Zrušení pevné linky - Oddalování ze strany Telefónicy O2

Unikátní alfanumerický kód:
Zdálo by se, že ověření zákazníka prostřednictvím unikátního kódu je ve prospěch zákazníků O2. Bylo by to v pořádku, kdyby výpověď začala běžet druhý den po oznámení zákazníka, že chce pevnou linku zrušit. Telefónica O2 by poštou zaslala kód a zákazník by jej v průběhu výpovědní lhůty k výpovědi doplnil buď telefonicky na Zákaznické lince nebo písemně na adresu, kam zaslal výpověď. Jelikož Telefónica ve Všeobecných obchodních podmínkách stanoví, že výpověď začíná běžet až po ověření alfanumerického kódu, vidím to jenom jako další házení klacků pod nohy těm, kdo se rozhodli s touto veskrze "korektní" společností rozloučit.
 


Komentáře

Zobrazit vše (121)
Zobrazit starší komentáře

101 Martina Friedberg Martina Friedberg | E-mail | 9. listopadu 2010 v 16:39

Dobrý den,Chtěla bych zeptat,jestli pevnou linku může zrušit rodinný příslušník(syn),na kterého není smlouva napsána?Popřípadě co je k tomu potřeba.
Děkuji za odpověd

102 Ema Ema | E-mail | 9. listopadu 2010 v 22:40

Martina Friedberg: Linku O2 nemúže zrušit nikdo jiný než osoba, na níž je inka přihlášena.Bohužel.

103 Dana Dana | 10. listopadu 2010 v 11:37

Přečetla jsem si váš blog a je super co se týká rad s O2. Mám menší dotaz ohledně zrušení pevné linky a internetu u O2. Došel mi dopis s kódem, ten jsem již nahlásila a do 30.11. mi u nich vše končí, dala jsem i zrušit trvalým příkazem platbu do 30.11. a pak jim již nic nebudu posílat. Všechny platební výpisy mám od nich schované, můžu byt nyní v klid? Nebo se mi může stát, že mi pošlou další složenku? Děkuji za rady a pěkný den vám přeji.

104 ivzez ivzez | Web | 21. listopadu 2010 v 7:32

Ad 103:

Ještě by Vám mělo přijít vyúčtování za poslední zúčtovací období nebo jeho část. Zaplatit je potřeba i za poslední měsíc - i v případě, že jste jim již vrátila přístroj.

Po zaplacení posledního vyúčtování bych si požádala o potvrzení, že vůči mně o2 nemá žádné pohledávky, že byly všechny účty vyrovnány.

Všechna potvrzení o platbách uschovejte minimálně 3 roky.

105 ivzez ivzez | Web | 21. listopadu 2010 v 7:59

[98]::

Na e-mail od nikoho s iniciálami P. H. si nevzpomínám.

106 ivzez ivzez | Web | 21. listopadu 2010 v 8:01

[99]:, [100]:

Dobrý den, Emo,

jsem ráda, že vše dobře dopadlo, a že jste se ozvala.

Možná by čtenáře (mne určitě) zajímalo, jak teď voláte. Skype, VOIP, ...?

107 Ema Ema | E-mail | 25. ledna 2011 v 22:22

www.802.cz

108 Ema Ema | E-mail | 10. února 2011 v 13:41

Zdravím všechny nadějné i již bývalé majitele pevné linky O2,zejména paní ivzez.Omlouvám se,že jsem se neozvala dlouho a naposledy jen tak velice stručně.Jsem po dvou operacích.Tak víc k mému telefonování: volám přes Skype s lidmi,co mají počítač a s ostatními volám přes 802.cz. Kolega mi poradil koupit jakési udělátko do PC (cca 1500 Kč),které mi do PC namontoval a dnes volám po ČR v silném provozu za 50 hal.,v slabém za 30 hal.,na Slovensko celodenně za 50 hal.Takto lze volat na pevné linky i na mobilní telefony a není nutno, aby měl volaný počítač.

Přeji Vám všem hezký den.

109 Ema Ema | E-mail | 10. února 2011 v 13:55

Ještě dodatek k příspěvku č. 108: Na linku od 802.cz mi mohou volat všichni,tedy i ti,co mají pevné linky u O2 nebo třeba UPC za běžné ceny volání v pevných sítích,nebo i majitelé mobilních telefonů.Na www.802.cz mám svůj účet (zdarma),kde si mohu kontrolovat nejenom délku každého telefonátu a jeho cenu, ale i zůstatek na účtu a výši hovorného,které se dobíjí jednoduchým způsobem z účtu.Zkuste to.Hovory v rámci 802.cz jsou samozřejmě zdarma.

110 ivzez ivzez | E-mail | Web | 18. února 2011 v 0:46

Ad [108]:

Děkuji za informaci.
O obojím - Skype i VOIP uvažuji také.

111 MVK MVK | 21. února 2011 v 9:01

Ad [39]: [40]:: Jenom kratce popisu svoji cerstvou pozitivni zkusenost: zruseni pevne linky pres telefon funguje i ted presne tak, jak popisuje Pavel. Navic to bylo rychlejsi o to, ze mi kody poslali uz po prvnim rozhovoru s operatorkou na 800 123 456, takze cela ta kodova saskarna zdrzi vypoved o cca tyden a jinak nestoji vubec nic, jen dva hovory na bezplatne linky, celkem asi 15 minut casu, a vyzaduje rozhodnost pri odmitani jejich "vyhodnych" nabidek. Je pritom daleko pohodlnejsi nez anabaze s posilanim vypovedi s overenym podpisem s dorucenkou. Suma sumarum se mi tedy zda, ze se snad i to O2 meni mirne k lepsimu :-)

112 Marcela Suchomelová Marcela Suchomelová | E-mail | 13. října 2011 v 15:53

Kam mám poslat telefonní aparát?Děkuji za radu.Suchomelová.

113 ivzez ivzez | E-mail | Web | 29. října 2011 v 2:07

Ad [111]:

Článek je ze srpna 2008. Situace i podmínky se samozřejmě mění, takže dnes může být situace mnohem lepší, než tomu bylo v letech 2005, 2006 a 2008.

114 ivzez ivzez | E-mail | Web | 29. října 2011 v 4:49

Ad [113]:

Adresa pro vrácení telefonu:

Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
223 10 Praha 023

115 Dot Dot | 27. března 2012 v 12:17

A máme březen 2012 a situace se nemění :-(((- Škoda že jsem to nečetla před 5 měsíci, tak dlouho se s nima zlobím. Díky moc a moc za články!!!!!

116 Dot Dot | 27. března 2012 v 12:28

Zkoušejte linku 800 33 00 69.  Pozor operátoři na lince 800020202 Vám cpou výhodné nabídky a pak se (úmyslně? Omylem? ) zapomenou zmínit o kódu a vy prošvihnete další měsíc , protože myslíte, že výpověď běží. Když do 5 dnů dopis nepřijde hned volejte o další dopis!
Nevím jestli situace: operátorka se nezmínila o kódu, dopis (obyčejný) nepřišel byla blbá shoda náhod nebo jestli už je o2 tak zoufalá, že dělá i tohle. Každopádně nepříjemné, hlídejte si to lidi a upozorněte na to (kód, dopis) třeba i sousedy a příbuzné kteří o2 chtějí odhlašovat a nemají internet.

117 ivzez ivzez | Web | 8. června 2012 v 13:40

Ad [115]: a [116]:

Dot,
mohu Vás poprosit o další zkušenosti (mohly by se hodit dalším čtenářům)?

Jak to vypadá dnes? Podařilo se Vám už smlouvu ukončit?

118 jiří smaha jiří smaha | E-mail | 20. listopadu 2012 v 18:23

Mohu potvrdit jen to o čem se zde píše.Je to šlendriánství co oni provádí se zákazníky.Zrušení iternetu pro doma když to dobře dopadne je minimálně měsíc.To jsou další peníze které jim člověk zaplatí za něco co nechce.Dal jsem dotaz i na obchodní inspekci-zatím ticho po pěšině.A ještě pokud promeškáte lhůtu 15 dnů po změně služby tak se platí prý pokuta řádově v tisících korun,což mě řekl jeden z jejich operátorů.Myslím že by mohlo být řešení si dát již do smlouvy nějakou podmínku ohledně zrušení nebo tak nějak.Pokud nebudou podmínku chtít akceptovat smlouvu neuzavírat.Zatím je dost poskytovatelů kde můžeme vybírat a laciněji.

119 Veruš Veruš | 15. ledna 2013 v 10:29

Zdravím, je možné se odvolat ze smlouvy, kterou mi sjednali po telefonu? Do telefonu jsem neřekla jasné ANO souhlasím, řekla jsem, že nic nesjednávám po telefonu a aby mi nabídku zaslali písemně. A nyní volám do O2 a tam mi bylo řečeno, že po telefonické domluvě mám sjednaný internet na rok! Neuvěřitelné! Mohu se nějak bránt? Díky za odpoevěď.
V.

120 ivzez ivzez | 21. března 2013 v 0:30

Ad 118:

Smlouvu vždy uzavírají dvě strany, tzn., že "Vám ji nikdo nesjednal".

Jestli jste do telefonu výslovně řekla, že nic neobjednáváte (nenahrála jste si rozhovor pro jistotu také?), odvolejte se na zmíněný telefonát - O2 by měla objednávku (uzavření) smlouvy založenu/o.

121 ivzez ivzez | 12. února 2015 v 0:04

Téměř dva roky už nikdo nevložil další komentář. Doufám, že se situace s výpovědí zlepšila, a že další komentáře nebudou potřeba.

Komentáře uzavírám a pokud byste někdo potřeboval, můžete mi napsat na e-mail (viz pravý sloupec).

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama