O2, Telefónica, Telefónica O2; Telecom, ČTc, korektnost ČTc/O2, podvody operátorů O2, fakturace neobjednaných služeb ČTc/O2 a jejich reklamace, obrana klientů O2, výpověď pevné linky - rady/návod a formulář výpovědi pevné linky O2 ke stažení, InternetExpres, ...

Červenec 2008

Připojuji se k O2 OFF

31. července 2008 v 0:06 | ivzez |  MEZihRY
Je mi líto, že O2 OFF končí. Doufám, že se Adam nebude zlobit, pozvednu-li pomyslný prapor a pokusím-li se jej kousek poponést.
Adam Koppel měl s Telefónicou O2problémy, které jej nakonec přiměly přejít k jinému operátorovi (mne zase problémy s Českým Telecomem přiměly pevnou linku zrušit). Adamovu anabázi (O2 OFF) sleduji poněkud zpovzdálí, takže jsem teprve nedávno zjistila, že Adam s O2 OFF skončil.
Škoda!

Nikdy bych si nepomyslela, ...

30. července 2008 v 16:51 | ivzez |  MEZihRY
... že se částečně zastanu Telefónicy O2.

Prvním impulsem k tomuto zamyšlení byly komentáře Livingdeada, které mi napsal k článku "Výpověď pevné linky O2 aneb .." a jeho články o pracovních podmínkách a práci operátorů O2. Druhým, závažnějším, byl článek "Pozor na nevyžádané balíčky u O2" od DonaBahno. Zatímco první z obou jenom neadekvátně (z mého pohledu) reagoval na konkrétní pracovní situaci, druhý psal po rozvaze. Oba dva píší mj. o jedné z praktik Telefónicy O2, totiž o tom, že operátoři Zákaznické linky podvodně objednávají služby a zasílají samoinstalační balíčky nic netušícím zákazníkům. Livingdead navíc tvrdí, že k nepoctivému jednání nutí operátory Telefónica O2. Každý z obou dvou vidí záležitost s podváděním operátorů Zákaznické linky O2 trochu jinak, ale ani jeden z nich záležitost více nerozvedl. Škoda. Určitě by to bylo zajímavé čtení. Ale takhle aspoň dali prostor mně. Děkuji za inspiraci.
(Nejen) Livingdead by si měl uvědomit, že nastavení tvrdých pracovních podmínek a vysokých limitů prodeje ze strany zaměstnavatele je věc jedna, podvodné objednávání (aktivace) služeb nepoctivými zaměstnanci Telefónicy O2 věc druhá. Telefónica O2 jistě nepočítala s nepoctivostí operátorů a rozhodně nikoho k nepoctivému nebo podvodnému jednání nenutí a nenutila. Domnívám se, že naprostá většina operátorů jedná s klienty poctivě, a k podvodným praktikám nesahá. Nezvládá-li operátor požadavky zaměstnavatele, měl by se poohlédnout po jiné práci a neuchylovat se k podvodům. To ostatně platí o jakémkoliv povolání. Tolik ono výše zmíněné zastání.

Podvody operátorů Zákaznické linky Telefónicy O2

Na záležitost s podvody operátorů je ale třeba se podívat ještě z dalších úhlů. (Druhá strana mince:) O kvalitách firmy vypovídá i to, jak kvalitní a poctivé zaměstnance si vybírá a zaměstnává.
Čekala bych, že člověk neobjednaný balíček prostě nepřevezme a nechá jej ležet na poště. Nevyzvednutý balíček se po nějaké době vrátí zpět odesílateli. Odesílatel, kterému se vrací více balíčků, než obvykle, se bude záležitostí zabývat, zjistí, že se častěji vracejí "objednávky" některých operátorů, a s těmi se rozloučí. (Bylo by rozumné nahrávat všechny hovory s operátory zákaznické linky, a to nejen kvůli nepoctivým operátorům - i mezi zákazníky se najdou tací, kteří službu objednají, ale po opětovném zvážení se rozhodnou jinak a objednávku pak popírají.) Protože by dohledání konkrétních operátorů nějakou chvilku trvalo, postaral by se kvalitní telekomunikační operátor také o ochranu zákazníků. Kvalitnímu poskytovateli jakýchkoliv služeb by totiž šlo o spokojenost zákazníků/klientů, kteří pak přivedou zákazníky další. (Kvalitnější služby by mu následně ušetřily nemalou část nákladů na reklamu.)
Základní podmínkou aktivace jakékoliv služby se závazkem na 6, 12, 18, 24 nebo 36 měsíců by měla být smlouva, podepsaná oběma stranami. Smlouva, sjednaná na dobu určitou, by měla začít běžet okamžitě a skončit automaticky vypršením sjednané lhůty. Automatické obnovení smlouvy by vůbec nemělo přicházet v úvahu. NAOPAK: o případné prodloužení smlouvy nebo o změnu ve slouvu na dobu neurčitou by zákazník měl požádat. Umělé prodlužování smluvního vztahu zavedl již Telecom, aktivace jiných služeb, než klient objednal, je také praktika z dob Telecomu. Telefónica O2 zavedené vylepšila tím, že smluvní období 12 měsíců začíná běžet až prvním dnem měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla smlouva podepsána a tím, že smlouvu, sjednanou na rok je nutné vypovědět, přičemž výpověď lze dát až po uplynutí sjednaných 12 (= 13) měsíců. Ano, počítáte správně: uzavřít s Telefónicou O2 smlouvu na jeden rok znamená platit Telefónice paušál nejméně 15 měsíců (viz Všeobecné obchodní podmínky O2).
Poskytovatel by před skončením termínované smlouvy mohl zákazníka kontaktovat s novou nabídkou. Smlouva by měla mj. stanovit i pravidla pro odstoupení od smlouvy. Telefónica O2 se snaží zákazníkům vyhovět rychle, proto aktivuje služby na základě pouhé telefonické objednávky. Snaha vyhovět zákazníkům se sice může jevit jako chvályhodná, ale já se domnívám, že by bylo rozumnější poskytování služby podmínit vrácením podepsané smlouvy např. do 30 dnů od aktivace. Pokud by klient tuto podmínku nesplnil, byla by Telefónica O2 oprávněna od smlouvy odstoupit s následným doúčtováním plné ceny zařízení (modemu, set top boxu) a aktivace služby (pochopitelně jenom za předpokladu, že poskytla slevu/y - např. modem za Kč 1,- ap.) Klient by mohl od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud by poskytované služby nesplňovaly slíbené parametry nebo v případě, že poskytovatel aktivuje jinou službu, než si zákazník objednal, ...
Kvalitní poskytovatel by smluvně ošetřil podmínky poskytování služeb, objednaných telefonicky. Např.: "Služby, objednané prostřednictvím Zákaznické linky, aktivuje klient až skutečným zapojením služby". Další možností by mohlo být kurýrní doručování, při němž by si kurýr nechal vedle potvrzení převzetí zásilky podepsat i objednávku. Velice snadno lze ošetřit i poštovní zásilky: Adresování do vlastních rukou a doručenka zajistí, že zásilku převezme skutečný adresát, nikoliv (byť v dobré víře) jiný člen rodiny. Nemá-li Telefónica O2 zasílání poštou ošetřeno, je aktivace služby, jejíž objednávku zákazník nepodepsal, již okamžikem převzetí balíčku nezákonným obohacováním poskytovatele telekomunikařních služeb na úkor klienta, jímž by se měl zabývat nejen Český telekomunikační úřad, ale i orgány, pověřené trestním stíháním. (Že jde o jednání nemorální, jistě není třeba dodávat.)

Výpověď pevné linky o2 - 2. díl

30. července 2008 v 7:15 | ivzez |  Výpověď pevné linky

Zrušení smluvního vztahu s Telefónicou O2

Když jsem nahlédnutím do statistik zjistila, že nejvíc návštěvníků přišlo kvůli zrušení nebo výpovědi pevné linky O2, rozhodla jsem se jim hledání trochu usnadnit. Návštěvníci bLOgU ZOUFALÉhO kLiENTA tELECOMU na stránkách Google a Seznamu nejčastěji vyhledávali:
  1. Výpověď pevné linky O2
  2. Zrušení pevné linky O2
  3. Formulář pro výpověď pevné linky
  4. Žádost o zrušení pevné linky
  5. Jak zrušit pevnou linku O2
  6. Jak skončit s pevnou linkou od O2
Od 7. listopadu 2007 přišlo jenom na článek o zrušení pevné linky téměř 18 tisíc návštěvníků. Mám pocit, že lidí, hledajících, jak zrušit pevnou linku, neubývá. Zkrátila jsem tedy původní článek "Výpověď pevné linky O2 aneb ..." na 1 stránku. Článek "Výpověď/Zrušení pevné linky O2 krok za krokem" si nyní spolu s formulářem výpovědi pevné linky O2 můžete stáhnout ve formátech .doc, .rtf, .odt .sxw a .pdf. V komentářích se čtenáři ptali i po možnosti změny tarifu pro domácnost. "Žádost o změnu cenového tarifu/balíčku" pro domácnosti si tedy také můžete stáhnout zde. - Kdo má neustále hledat, kam Telecom nebo dnes už Telefónica O2 dokumenty zase schoval(a)?! (Ve hře na schovávanou byl Český Telecom mistrem světa a Telefónica O2 je mu těsně v patách!)

DOPORUČENÍ:

Setkala jsem se s tím, že někteří lidé odevzdali telefon spolu s výpovědí Telepointu a chtěli ještě zaslat písemnou výpověď do Brna. Vzhledem k tomu, že Telefónica O2 nekalé praktiky Telecomu rozšírila, se obávám, že případná "zdvojená" výpověď pevné linky O2 povede k tomu, že Telefónica O2:
  1. BUĎ vezme v potaz až druhou výpověď (= výpovědní doba začne běžet až prvním dnem zúčtovacího období, jež bude následovat po doručení druhé výpovědi)
  2. NEBO si těsně před skončením výpovědní lhůty vyžádá upřesnění termínu ukončení smluvního vztahu, což by mohlo vést k prodloužení (skluz do následujícího zúčtovacího období nebo nová výpověď) a delšímu placení paušálu.
Doporučuji proto vybrat si pouze jednu z obou možností - buď předat výpověď pevné linky O2 osobně a nechat si potvrdit převzetí NEBO výpověď pevné linky O2 zaslat doporučené s doručenkou. (Pošta Vám doručenku vrátí s potvrzeným datem převzetí výpovědi.)

KE STAŽENÍ:

"Výpověď/Zrušení pevné linky O2 krok za krokem" a "Výpověď pevné linky O2" (oba dokumenty v jednom archivu .zip):
Samotná "Výpověď pevné linky O2" (v archivu .zip):
Samotný návod mohu v případě zájmu (pište do komentářů) přidat. Prozatím vycházím z toho, že ten, kdo hledá radu, jak zrušit pevnou linku O2 bude potřebovat i "formulář pro výpověď pevné linky O2".