O2, Telefónica, Telefónica O2; Telecom, ČTc, korektnost ČTc/O2, podvody operátorů O2, fakturace neobjednaných služeb ČTc/O2 a jejich reklamace, obrana klientů O2, výpověď pevné linky - rady/návod a formulář výpovědi pevné linky O2 ke stažení, InternetExpres, ...

Výpověď pevné linky O2 aneb...

7. listopadu 2007 v 16:34 | ivzez |  Výpověď pevné linky

...jak zkrátit zrušení pevné linky O2 na minimum
V poslední době jsem četla několik článků o problémech s ukončením smlouvy s O2 a také pár rad, jak postupovat. Většina těchto postupů (např.: MyšMaš) radí obrátit se v prvním kroku na zákaznickou linku. To by byl logický postup, kdyby operátoři linky měli ohledně zrušení pevné linky stejné pravomoci, jako k uzavírání smluv nových. Protože tomu tak není, je telefonát na zákaznickou linku jen dalším oddálením a prodloužením smluvního vztahu minimálně o jeden, častěji ale o 2, 3 nebo 4 měsíce. To vyplývá z chytrolínských praktik, opatření a ustanovení Telecomu. Název Telecom je zde zcela na místě, protože O2 pouze převzala zavedené. Vylepšení O2 spočívá v přesouvání a schovávání formuláře pro zrušení HTS na webu, občas také v jeho přejmenování … (Nápověda: Je třeba hledat pod odkazy "Podpora" a "Smluvní dokumenty")
Umělé protahování smluvního vztahu
Operátor zákaznické linky nemá pravomoc k ukončení smluvního vztahu a NESMÍ Vám sdělit, že výpověď musí být písemná; místo toho:
 1. Vám slíbí, že Váš požadavek předá kompetentnímu oddělení, jehož referent Vám během 3 až 7 dnů zavolá
 2. kompetentní pracovník Vám zavolá později, takže smluvní vztah se o jedno zúčtovací období prodlouží
 3. zjistíte, že sice jednáte s příslušným oddělením, ale že nic nevyřešíte, protože výpověď musíte podat písemně
 4. možná dostanete nabídku, že Vám příslušný formulář a popis dalšího postupu přijde poštou; POZOR, abyste neplatili paušál o další měsíc déle! (na slíbené byste mohli čekat i 3 týdny)
Máte-li již vytoužený formulář, vyplňte jej a odešlete doporučeným dopisem s doručenkou na adresu:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
CC - Administrace požadavků
J. Babáka 2733/11
612 00 Brno
Počítejte s tím, že výpovědní lhůta 30 dnů začne (podle mé zkušenosti) běžet až od prvního dne následujícího zúčtovacího období (nikoliv ode dne doručení, jak je ve slušné společnosti zvykem). Jde o mou osobní zkušenost: na začátek výpovědní lhůty jsem si musela počkat do následujícího zúčtovacího období. Ve slušné společnosti by také platilo, že k výpovědi stačí dopis, v němž uvedete všechny náležitosti:
 1. jméno majitele pevné linky
  (= jméno osoby, která smlouvu s ČTc/O2 uzavřela,
  zpravidla je uvedeno na vyúčtování/faktuře)
 2. fyzická osoba:
  datum narození a rodné číslo majitele pevné linky
  firma: IČO a DIČ majitele pevné linky
 3. telefonní číslo pevné linky, již vypovídáte
 4. adresu umístění pevné linky;
  POZOR: nemusí jít nutně o adresu fakturační
 5. referenční číslo plátce
  (levý horní roh každé faktury);
  víte-li, uveďte i číslo smlouvy
 6. kontaktní adresu a kontaktní telefon (i mobilní)
 7. způsob vrácení přístroje
  (máte-li přístroj vlastní, uveďte to!)
 8. datum skončení smluvního vztahu;
  POZOR: připočtěte výpovědní lhůtu (30 dnů)!
  PŘÍKLAD Z OSOBNÍ ZKUŠENOSTI:
  zúčtovací období: od 16. do 15. dne v měsíci
  doručení výpovědi: 17. 04.
  začátek výpovědní lhůty: 16. 05.
  oficiální konec: 15. 06. ve 23:59:59
  skutečné ukončení: 15. 06. večer
  (cca 18.30 - ČTc nedodržel hodinu)
 9. místo a datum podpisu
 10. jméno, příjmení a podpis majitele pevné linky;
  nikoliv manželky/manžela apod.
Jednodušší je stáhnout si formulář, vyplnit (tak nejspíš na nic nezapomenete) jej a odeslat v doporučeném dopise s doručenkou. Máte-li možnost, předejte výpověď osobně v Telepointu - ten má povinnost zabývat se požadavky zákazníků (musí jít o Telepoint, nikoliv o partnerskou prodejnu - tam byste nemuseli uspět); na kopii si nechte napsat jméno přebírajícího, datum převzetí a pochopitelně podpis a razítko
Pro zaslání poštou použijte výše uvedenou adresu, neposílejte dopis na Olšanskou; dopis pošlete doporučeně s doručenkou, abyste měli potvrzeno alespoň datum převzetí. Chcete-li smluvní vztah s O2 opravdu ukončit, napište radši rovnou výpověď, nikoliv žádost. Pozor také při vyplňování formuláře O2: nevolte "žádost o ukončení dohodou ke dni" (abyste po 25 dnech neobdrželi odpověď, že O2 se žádostí nesouhlasí!); někteří zákazníci si stěžují i na to, že Telefónica na "Žádost" nereaguje vůbec.
Některé z výše uvedených kroků byste teoreticky mohli i vynechat (způsob vrácení přístroje, datum skončení smluvního vztahu s O2, …). Ale protože víme, s jakou slušností a korektností můžeme u O2 počítat, je lépe uvést vše. Mně se tento způsob osvědčil: O2 už mne nijak neobtěžovala, nepokoušela se mne přemlouvat, nabízet mi "vypojení na zkoušku" ani cokoliv jiného. Chcete-li mít od O2 rychle pokoj, věnujte výpovědi dostatek času/pozornosti. Vyplatí se Vám to!

PÁR UŽITEČNÝCH ODKAZŮ ZE STRÁNEK O2:

 1. KONTAKT PROSTŘEDNICTVÍM WEBU:
 2. PÉČE a PODPORA:

DODATEK: (25. LEDNA 2008)

Telefónica O2 včera (24. ledna 2008) změnila podobu svých webových stránek. Většina odkazů kupodivu fungovala i dnes, jen jsem si nějakou chvíli musela počkat na přesměrování. Některé stránky zmizely úplně, jiné se propadly trochu hlouběji do webu. Snáze dnes najdete výpověď, ale úplně zmizel odkaz na Obchodní podmínky pro poskytnutí krátkodobé slevy. Ani dnes jsem nenašla žádný formulář pro změnu cenového programu, ale mezi dokumenty ke stažení se objevily "Změna cenového tarifu/balíčku" pro bytové i podnikové stanice. Pod kontakty nyní najdete i schémata hlasového automatu na bezplatné lince. Přidávám dva odkazy - pro pevnou linku a technickou podporu.
 1. Originální výpověď na stránkách O2
  (jak dlouho asi bude tento odkaz funkční?)
  17. května 2008: odkaz již není funkční, výpověď jsem již na stránkách Telefónicy o2 nenašla, pouze dílčí výpověď barevné linky. Odkaz jsem tedy upravila alespoň na ni.
 2. "Změna cenového tarifu/balíčku pro bytovou přípojku"
 3. "Schéma pro pevnou linku" (800 123 456)
 4. "Schéma pro technickou podporu" (800 184 084)
Odkazy v textech na stránkách O2 často nejsou funkční (opět má osobní zkušenost), respektive jsou, ale zavedou Vás pouze na úvodní stránku nabídky služeb. Nemyslím si, že jde vysloveně o záměr. Spravovat tak rozsáhlý web musí být dost náročné. Je pravděpodobné, že se na správě podílí více skupin lidí, takže "levá ruka občas neví, co dělá pravá". Chcete-li se dostat přímo ke konkrétním formulářům, použijte výše uvedené odkazy, na stránkách O2 byste to, co hledáte, najít nemuseli. Formuláře výpovědí se v minulosti různě stěhovaly nebo přejmenovávaly (ev. oboje), takže vždycky bylo obtížné je najít.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Abych nemusela neustále hledat, kam se výpovědi "schovaly", vytvořila jsem dokument vlastní. Použila jsem všech náležitostí, jež O2 ke zrušení smluvního vztahu vyžaduje, takže vzdáleně původní dokumenty připomíná. Vycházela jsem z dokumentů ČTc a O2 (Ukončení smluvního vztahu a Ukončení dílčího smluvního vztahu). Do jednoho formuláře jsem sjednotila vše podstatné, takže jej lze použít i pro ukončení vztahu s následným převedením čísla k novému operátorovi.
Místo bodu "Beru na vědomí, že dnem ukončení smluvního vztahu mi bude ukončeno poskytování všech služeb elektronických komunikací, které mi byly Poskytovatelem zřízeny na základě mých dřívějších Specifikací / Smluv / Tel. přihlášek." jsem zařadila body tři:
 1. Přeji si, aby mi po ukončení smluvního vztahu bylo ukončeno poskytování všech služeb, jež mi byly ČTc/O2 zřízeny.
 2. Žádám, aby mne po ukončení smluvního vztahu firma O2 vyřadila ze všech databází pro marketingové účely!!!
 3. Nepřeji si, aby mne po ukončení smluvního vztahu firma O2 jakkoliv obtěžovala svými nabídkami apod.!!!
Jak vidíte, opravdu se hodí mít v ruce kopii s potvrzením převzetí výpovědi.
V některých dokumentech ČTc byl zařazen bod "DŮVODY UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU". Ten jsem samozřejmě zachovala, jenom jsem nabídku trochu rozšířila (např. přechod ke korektnějšímu operátorovi; chybí nabídka internetu bez telefonu atd.) Do zápatí dokumentu jsem přidala adresu, kam je třeba dopis odeslat. Nehodlám svůj dokument vydávat za práci O2, nechci ani, aby působil dojmem, že jde o originální dokument ČTc/O2. To jsem ostatně napsala i do komentáře (Soubor > Vlastnosti > Souhrnné informace). Záhlaví dokumentu neobsahuje žádné logo (i když bych si s tím původním nekvalitním dokázala poradit. No řekněte: kdo použije v záhlaví logo širší než samotný dokument a vyšší než záhlaví?) Zdá se, že s kvalitou jakékoliv práce u zmíněných firem je to stejné, jako s kvalitou jejich služeb.
Přestože dávám přednost Open Office a formátu .RTF, použila jsem původní formáty .doc (Writer, Word, …) a .pdf (Foxit Reader, Acrobat Reader, …). Dokumenty ke stažení - kliknout na požadovaný dokument pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat "uložit cíl odkazu jako …".) Ke stažení můžete použít následující odkazy:
"Výpověď/Zrušení pevné linky O2 krok za krokem" a "Výpověď pevné linky O2" (oba dokumenty v jednom archivu .zip):
Samotná "Výpověď pevné linky O2" (v archivu .zip):
(Poznámka: Odkazy aktualizovány 20. VIII. 2008.)
Přeji Vám všem, abyste výše uvedené odkazy nikdy nepotřebovali, a těm z Vás, kdo s Telecomem/Telefónicou O2 mají obdobné zkušenosti jako já, hodně trpělivosti, pevné nervy a funkční odkazy :-).

PS:

První "narozeniny" Zoufalý klient Telecomu nijak zvlášť neoslavil. K druhým "narozeninám" jsem se rozhodla mu věnovat e-mailovou schránku (však si ji zaslouží): ZoufalyKlient.CTc(zavinac)gmail.com. @ se pochopitelně píše bez závorek! Máte-li někdo problémy s řešením reklamací, napište mi. Neslibuji, že Vám dokáži poradit se všemi problémy, protože to třeba nebudu umět. Ale budu se snažit Vám pomoci sehnat alespoň odkazy či kontakty a povzbudit Vás. Povzbuzení mi v mém "boji s větrnými mlýny" dost chybělo. Chcete-li poradit s konkrétním problémem, popište jej co nejpodrobněji. Bez dostatečných informací nedokáži udělat vůbec nic.

A NA ZÁVĚR TROŠKA POVZBUZENÍ:

Já jsem nakonec se všemi reklamacemi uspěla (pomohla mi jedna pracovnice O2), takže jsem Telecomu/O2 zaplatila jenom to, co jsem objednala a skutečně čerpala. Chtělo to hodně trpělivosti a odhodlání se nevzdat, přestože jsem už několikrát měla chuť to vzdát a zaplatit, abych už konečně měla pokoj. Musela jsem opakovaně vysvětlovat, co jsem objednala, co Telecom fakturoval, a v čem vidím problém. Nejobtížnější bylo vysvětlit, že jsem se k internetu připojovala pouze v době stanovené objednaným paušálem, protože O2 dělala "mrtvého brouka", a tvářila se, že paušál, který jsem si objednala, neexistuje. Nakonec jsem vypracovala dvě statistiky: objednané/čerpané služby a fakturované služby, v nichž jsem každou položku doplnila příslušným komentářem. K tomu jsem připojila kopii internetové stránky, podle níž jsem službu objednala (naštěstí mne napadlo si ji stáhnout do počítače), a vše jsem odeslala příslušnému oddělení.
Reklamace se táhly přes rok, O2 mne předala "vymahačské" firmě - to už jsem měla chuť to vzdát. Ale pak jsem si řekla, že už toho moc ztratit nemohu. Zavolala jsem "vymahačské" firmě, vysvětlila jsem, že jsem vymáhanou částku reklamovala, a že reklamace dosud nebyla vyřízena. Firma si ode mne vzala telefon na příslušné oddělení, aby si vše mohla ověřit, obrátila se na Telefónicu a přestala na zaplacení naléhat.
Dostane-li se někdo do podobné situace (a to u ČTc nebylo nijak těžké; s O2 už žádnou zkušenost nemám), je dobré si vše zaznamenávat (včetně jmen příslušných pracovníků), upozornit operátora/y, že si rozhovor/y nahráváte a rozhovory si opravdu nahrávat. To upozornění je důležité, protože bez svého vědomí nesmí být nikdo nahráván.
_________________________
Připravuji:
 1. Nový přehled cen za volání pod názvem "Voláte hodně na pevnou? Zrušte pevnou!" Nejlevnější volání na pevnou linku s operátorem (nechte se překvapit)!
 2. Jak jsem málem pracovala pro O2
 


Komentáře

1 v. Nemec v. Nemec | E-mail | 23. listopadu 2007 v 11:08

Máte pravdu, je to těžké se s nimi dohodnout, chovají se jako monopol. Co teprve účtování 100,- Kč, když si v tarifu MINI objednáte internet s jiným operátorem. To je už neskutečná drzost. Dohodnete si internet třeba s VOLNYM za 415,-/měs. a Telefonica vám napálí poplatek 100,. za používání internetu.

Nevim, jestli by to nebyla práce pro Úřad pro hospodářskou soutěž?

Vrátil jsme se z venku a hledím, tady to teda vypadá.

VN

2 Petr Ozogán Petr Ozogán | Web | 25. listopadu 2007 v 13:02

Přiznám se, že jsem dle nadpisu očekával nějaký zázračný a tajný návod jak na to. Já se zrušením pevné linky žádné problémy neměl, tak mě zajímalo, kde mlže být nějaký problém. Uznávám ale, že lidé to asi opravdu zkusí postupem, který je zdlouhavý. Já měl možná štěstí, že jsem šel přímo na kontaktní místo (snad ještě tehdy Telecomu). Tam jsem jen vyplnil formulář, odevzdal telefon a za měsíc mě bez jakýchkoliv řečí ustřihli. Což mě přiznám trochu naštvalo, protože mi někdo říkal, že to dělají tak, že nevhají telefonní linku ještě snad měsíc jen pro příjem, kdyby si to snad žadatel přece jenom rozmyslel.

Dodám jen, že drobný problém tam byl. Zaúčtovali mi ještě v tom posledním měsíci poplatek za telefonní přístrij, který jsem jim vrátil. Byla to jen snad desetikoruna, neměl jsem zájem se s něma už kvůli tomu hádat.

A ještě něco. Já ten telefon rušil 27.prosince, takže hned poo vánocích. Lidí, kteří tehdy telefon bylo hodně, stála tam dokonce fronta. Všichni asi dostali od ježíška nový mobil.

3 GLWT GLWT | 10. prosince 2007 v 23:34

TO V. Nemec: Opravdu Vás nechápu..je sice moc hezké, že si objednáváte internet od Volny, ale je třeba si uvědomit, že Volný si nakupuje od O2 "internet" jako takový a nepodílí se na dalších nákladech jako správa a budování investičních akcích - tj., rozvod, udržování, výstavba..takže se nedivte, že k nejnižšímu tarifu O2 Mini se ještě vybírá poplatek za internet..zřejmě se domníváte, že údržba sítí je velice levná záležitost, ale to opravdu ne..chtěl bych vidět, kde jste byl v tom zahraničí, když  nedokážete pochopit tyto věci..a co se týče podnětu na ÚHS, tak tam by se vám vysmáli do očí..to, že se bude vybírat poplatek za používání internetu si nerozhodlo O2 (Telecom), ale ČTÚ...jen tak pro info.

4 GLWT GLWT | 10. prosince 2007 v 23:46

Pro autorku: Opravdu nevím, jaký byl účel tohoto článku...rozepisování se nad několika stránky textu, kvůli jedné a prosté věci - rušit smlouvu. Nechápu, jak lidé v dnešní době nedokáží pochopit, že PEVNÁ LINKA je smluvní vztah jako každý jiný a platí pro ní stejné pravidla jako pro ostatní. A ty zoufalci, kteří si tu vylévají srdíčko..aahh..jak ubohé.

5 Ludek Ludek | 12. prosince 2007 v 14:58

Parafráze: Zoufale pomalu se pohybující stránka z důvodu statického pozadí.

6 ivzez ivzez | E-mail | Web | 12. prosince 2007 v 23:29

[4] GLWT, jsem ráda, že nevíte, jaký byl účel tohoto článku. Usuzuji z toho, že Vy osobně jste s CTc ani s O2 nikdy žádné problémy řešit nemusel. Těší mne, že můj blog občas navštíví i člověk, který se s žádnými problémy ze strany Telecomu/o2 nesetkal. Věřte mi, že Vám to opravdu přeji. Zajdu ještě dále: Přála bych si, aby takových lidí, jako Vy, bylo více, a aby můj včetně tohoto článku byl naprosto zbytečný.

Píšete, že smlouva o zřízení pevné linky je smluvní vztah, jako každý jiný. Tady s Vámi bohužel nemohu souhlasit. Pravdu byste měl v případě, že by obě strany dodržovaly dohodnutá a podepsaná pravidla (= články smlouvy). Celý blog včetně tohoto článku poukazuje na nedodržování pravidel ze strany o2.

Tento článek (který si narozdíl od jiných "nevylévá srdíčko") jsem napsala pro ty, kteří si v internetu stěžují na nemožnost se s o2 rozumně domluvit, na protahování a prodlužování smluvních závazků ze strany ČTc/o2, a z toho plynoucí placení dalších paušálů, ev. neobjednaných fakturovaných služeb.

Zajímá-li Vás alespoň trošku důvod vzniku článku, podívejte se na některé z následujících zkušeností s Telecomem/o2:

1) http://www.blisty.cz/2007/8/13/art35785.html

2) http://www.tomac1.net/clanek/5~O2-Telefonica---platis?-Tak-uz-budes-na-veky!

3) http://www.marigold.cz/item/proc-telecom-o2-nemuze-nikdy-nabidnout-konkurenceschopnou-sluzbu

4) http://julak.licanet.cz/grafoman/index.php?kterou=1191332884.txt

5) http://safe.wz.cz/telecom.htm

6) http://www.mesec.cz/clanky/vyhral-jsem-nad-telecomem/

Podobných článků existují desítky, možná i stovky. Ten posledně uvedený má velice pěkný závěr:

"Silnější - ať je to kdokoli, banka, stát či právě zde Telecom - totiž musí být neustále podrobován kontrole, i když by mělo jít o tak směšné částky jako je 5,20. Silnější bude totiž jen tak silný, jak mu my, malí, dovolíme."

Myslím si, že bychom to těm "silnějším" neměli usnadňovat.

K poslední větě Vašeho komentáře:

Víte, existují lidé, kteří mají s jednáním ČTc/o2 špatnou zkušenost, a jsou ochotni se o ni podělit, přestože nějakou chybu v jednání udělali oni sami - třeba jen proto, aby si další mohli dát lepší pozor. V tom já osobně žádnou ubohost nevidím.

A pak existují lidé bez osobní zkušenosti podobného druhu, kteří kritizují, aniž by přesně věděli, co vlastně, jejichž "výtvor"/kritika jim ani nestojí za zkontrolování věcnosti, či pravopisu ...

7 ivzez ivzez | E-mail | Web | 12. prosince 2007 v 23:38

[2] Dobrý večer, Petře,

ten tajný návod je tak trošku mezi řádky: doporučuji to, co jste udělal i Vy - zajít na značkovou prodejnu, jejíž pracovníci mají povinnosti vyřešit se zákazníky i výpověď.

V poslední době jsem v internetu "potkala" několik článků, které radí obrátit se na zákaznickou linku. To sice vede k výsledku také, ale záležitost se prodlouží. Proč? - To už píši výše v článku.

8 ivzez ivzez | E-mail | Web | 12. prosince 2007 v 23:46

[5] Dobrý večer, Luďku,

nechci tvrdit, že statické pozadí stránku nezpomaluje, ale tak katastrofální to není. Já si stránku zkouším v IE (nejvíce návštěvníků), v Opeře, Kmeleonu, Mozile a FF pro Windows a v FF a Konqueroru pod Linuxem.

Podle mých zkušeností z posledních měsíců je pomalost zaviněna spíše ze strany Blog.cz, zejména v období, kdy testuje reklamy. V té době bývá problém napsat a uložit článek nebo dokonce i jen vložit komentář. :-)

9 JeF JeF | E-mail | 13. prosince 2007 v 0:14

Milý pane GLWT (tedy snad ne paní či slečna), máte neskutečný přínos pro tuto diskusi, všichni si toho nesmírně vážíme.

Až zažijete to co já (obyčejný člověk který nemá čas na to aby se zabýval pitomým O2 když tu je milión dalších problémů) tak mi dáte za pravdu, že tato společnost má se seriózní jen velmi málo společného. Proto má tento článek pro některé lidi význam dost velký. A osobně mě velice těší, že se někdo zabývá tím, jak se bránit společnostem, které svůj hlavní podíl zisku staví na tom, že šlapou po svých zákaznících.

10 ivzez ivzez | E-mail | Web | 13. prosince 2007 v 1:29

[2] Ještě jednou dobrý večer, Petře,

to ponechání pevné linky jenom pro příjem se nevztahovalo k výpovědi, nýbrž k "Dílčímu ukončení smluvního vztahu". Tam se ponechávala linka na dobu maximálně 6 měsíců pouze pro příchozí hovory a následně měla být smlouva ukončena. Za tuto službu účtoval ČTc 1,-- Kč měsíčně. Pokud vím, Telecom toto ustanovení dodržoval (nebo alespoň před skončením zavolal a domluvil se se zákazníkem buď na obnovení nebo na ukončení provozu).

O2 zavedla praxi jinou: Přestože v "Dílčím ukončení smluvního vztahu" stále stojí "s následným ukončením provozu", aktivuje O2 znovu plný provoz linky, takže je člověk tam, kde byl na začátku. Musí znovu dát výpověď a zaplatit minimálně další 2 nebo 3 paušály.

Většina lidí, kteří na "vypojení na zkoušku" přistoupili, totiž o plném zprovoznění linky není informována. Dozví se o něm až po obdržení účtu za další zúčtovací období. I když podají ihned výpověď, musí ještě zaplatit běžící období + následující - to je totiž teprve tou třicetidenní výpovědní lhůtou. O2 už také místo 1,-- Kč účtuje asi 129,- Kč (tuto informaci mám jenom z doslechu, na stránkách O2 se mi ji nepodařilo najít a na e-mail mi Telefónica neodpověděla).

Těch praktik, jež o2 k umělému prodlužování (= dalšímu placení za nechtěné služby) používá, je více. Je ale poměrně obtížné všechno zahrnout do jednoho článku (v tomto se už teď dá poměrně snadno "ztratit").

11 ivzez ivzez | E-mail | Web | 13. prosince 2007 v 1:32

Dobrý večer, JeFe,

děkuji za podporu. Kdybyste měl chuť mi o svých problémech s O2 napsat. uvítám to. Mohu také Vaše zkušenosti pochopitelně bez uvedení jména, adresy apod. zveřejnit. Mohly by posloužit dalším čtenářům. E-mail je v záhlaví tohoto komentáře i v článku.

12 ivzez ivzez | E-mail | Web | 13. prosince 2007 v 2:37

[1] UPŘESNĚNÍ KE KOMENTÁŘI č. 1:

1) Poplatek Kč 119,- se neúčtuje k tarifu MINI. (100,- je bez DPH!)

2) Tarif MINI nelze spojit s ADSL, chce-li někdo používat nejnižší tarif v kombinaci s internetem ADSL od kteréhokoliv poskytovatele (pro GLWT - i od o2, nejde tedy pouze o třetí poskytovatele), musí si místo tarifu MINI objednat tarif "o2 Expres Mini" v ceně 355,81 Kč měsíčně.

Samozřejmě, že je výsledek stejný, jako když Kč 119,- přičtete k paušálu Mini 236,81. Ale o2 to z nějakého (mně nepochopitelného) důvodu zavedla tak, jak uvádím v bodě 2).

V případě kombinace tarifu "o2 Expres mini" s internetem od Volného by stálo za úvahu přejít s pevnou linkou od o2 k Volnému.

13 vasek vasek | Web | 3. ledna 2008 v 15:58

Moc pěkný web.Kukni na můj

14 Jitka Jitka | E-mail | 3. ledna 2008 v 22:00

Dobrý večer, moc děkuji za informace, které dáváte k dispozici. Já teď vypovídám smlouvu s O2 a moc mi Váš příspěvek pomohl. Také mám bohužel s o2 špatné zkušenosti co se týče reklamací. Po 2 měsících reklamování a reklamování se jsem se dopracovala k tomu, že aspoň mluvím s konkrétním člověkem a ne s automatem ve formě operátora, který mě pořád někam přepojuje a na nic nemá kompetence (teda samozřejmě kromě uzavírání smluv) nicméně vyřešit se mi to nepodařilo. Při zřizování o2 Trio mě mylně informovali o cenách a teď na to nechtějí přistoupit, tak po konzultaci s právníkem končím s O2 úplně všechno. Telefonovat se dá přes Skype a internet Wi-fi,hotovo a o 90% levnější...všem přeji pevné nervy s o2 a podobnými. Nesmíme si od nich nechat všechno líbit...

15 Slamova Iveta Slamova Iveta | E-mail | 6. ledna 2008 v 16:30

Dobrý den,

náhodou jsem se dostala na Váš web. Zdá se mi dost zajímavý. Shodou okolností jsme dali výpověď O2 - dopis jsem podala 23.12.2007. 5.1.2008 jsem telefonicky kontrolovala u operátora, zda tento dopis obdrželi - no a prý že jo. Snad nám tedy smlouva končí 27. 2. 2008 - jsem tedy zvědavá, když vidím všechny ty špatné zkušenosti. Ještě jsem se zeptala, co mám dělat s přístrojem a bylo mi řečeno, že zabalit a poslat do Prahy na adresu O2. Předpokládám, že když mi podle nich končí smlouva 27. 2. 2008, tak stačí, když přístroj donesu na poštu 28. 2. 2008. Pokud s tímto máte nějakou zkušenost - budu ráda, když mi napíšete. Děkuji i za to, že se nestaráte jenom o sebe a předáváte zkušenosti dál.

Slámová I.

16 Lenka Lenka | E-mail | 14. ledna 2008 v 13:57

Chystáme se taky dát výpověď, ale bohužel jsem někde založila smlouvu a teď nevím její číslo. Nevíte, jak je nutné na výpověĎ?

2. Když podám výpověď tento týden  /zůčt. období je od 1. do 31./ výpověď zkončí 29. února ?

Díky moc   Dostálová

17 ivzez ivzez | E-mail | Web | 20. ledna 2008 v 16:16

[14] Dobrý večer, Jitko, děkuji za pochvalu.

Telecom ani Telefónica o2 se nikdy na klienty moc neohlížel/neohlíží. Hlavní je uzavřít novou smlouvu za každou cenu, tedy i za cenu klamavé reklamy nebo - jako ve Vašem případě - poskytnutí nepřesných, neúplných a někdy i záměrně mylných informací.

Než se takový zákazník začne bránit, uběhne několik týdnů (informace o odlišných cenách klient zjistí zpravidla až z vyúčtování). Pak přijdou reklamace, čímž o2 získá několik dalších týdnů. Nakonec sice přijde výpověď, ale Telefónice se podařilo alespoň za 3 až 4 měsíce (někdy i déle) získat paušál.

Z Vašeho komentáře mám dojem, že jste výpověď už dala. Je-li důvodem výpovědi neplnění smluvních/přislíbených podmínek (přislíbené je nutné opakovaně reklamovat!), nebude se na Vás vztahovat smluvní ujednání ohledně doby trvání a případné pokuty. V tom případě jde o odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění podmínek ze strany poskytovatele, což se řídí jinými předpisy.

Držím Vám palce. Budete-li mít chuť, dejte mi vědět, jak vše dopadlo.

18 ivzez ivzez | E-mail | Web | 20. ledna 2008 v 16:57

[13] Dobrý večer, Vašku,

chcete-li nějak přispět do diskuze, držte se tématu článku (či alespoň blogu) a netykejte lidem, kteří Vám tykání nenabídli.

Spamové komentáře samozřejmě mažu, ale Vám jsem se rozhodla odpovědět.

19 ivzez ivzez | E-mail | Web | 20. ledna 2008 v 18:10

[16] I Vám přeji hezký večer, Lenko.

Ano, máte-li zúčtovací období od 1. do posledního dne v měsíci, a dáte-li výpověď před koncem ledna, začne výpovědní lhůta 1. února. (Pro jistotu doporučuji dát výpověď radši 5 až 7 dnů před koncem zúčtovacího období.)

Výpovědní lhůta je 30 dnů, ale únor má dnů méně. Nevím, jestli Vám Telefönica scházející den odpustí, spíše bych čekala, že smlouva skončí až 2. března 2008, a že budete muset zaplatit ještě poměrnou část paušálu za březen 2008.

Napište mi prosím, jak to dopadlo.

20 Václav Pos Václav Pos | E-mail | 21. ledna 2008 v 13:53

Měl bych prosbu, marně se v tom jejich "bordelu" snažím najít formulář na změnu tarifu. Na pevnou nám volá pouze dcera z Rakouska, jinak máme tak 5 hovorů za fakturační období. Chceme přejít ze Standardu na Mini.

Vloni v květnu jsem se pokoušel zrušit firemní pevný telefon, podařilo se mi to v srpnu s telefonní vyhrůžkou, že firma skončila činnost a nebude účet z kterého by se platilo a jejich případné účtování tarifu a přístroje bude to nutno řešit soudně.

Václav Pos

Lomená 68

267 03 Hudlice

P.S. Jen pro pobavení, objednal jsem letadlo vládní letky na dopravu skupiny fandů na Mistrovství Evropy v kopané. Píši Topolánkovi, Vondrovi, zpěvačce na Ministerstvo obrany. Nejprve neodpověděli, když jsem je upozornil, že i pro ně platí podmínky Správního řádu a musí odpovědět do 30 dnů, začali psát. Svádějí to na rozhodnutí vlády atd., tak jsem napsal vládě. Chceme s sebou vzít Vondru, aby jsme nemuseli platit letištní poplatky. Ten byl vládním letadlem na fotbale v Rumunsku na  Slavii Praha.

21 Václav Pos,Lomená 68,267 03 Hudlice Václav Pos,Lomená 68,267 03 Hudlice | E-mail | 21. ledna 2008 v 14:05

Prosím o informaci, kde v tom jejich "bordelu" najít formulář na změnu tarifu. Chceme změnit Standard na Mini. Na pevnou linku nám volá dcera z Rakouska, mi z pevné voláme minimálně. Zajímavost uvedou sazby za hovor a pak až úplně dole mini písmem napíšou, že za každý hovor účtují ještě poplatek 5,95 Kč.

V loni jsem rušil firemní pevnou od května do srpna, až když jsem zavolal na ústředí a pohrozil, že firma již nemá účet a budou-li účtovat za tarif bude se to řešit soudně tak druhý den linku odpojili.

P.S. Ještě neco pro pobavení.  Píši si s Paroubkem, Vondrou a zpěvačkou z ministerstva obrany. V prosinci jsem požádal o zapůjčení letadla vládní letky na cestu na Mistroství Evropy v kopané. Protože neodpověděli, upozornil jsem je, že i na ně se vztahuje Správní řád a odpovědět do 30 dnů nebo v odůvodněných případech prodloužit na 60 dnů, při porušení je pokuta až 50 000,- Kč. Odpověděla vedoucí komunikace vlády, že použití vládní letky rozhoduje vláda. Napsal jsem tedy žádost vládě. Abychom nemuseli platit letištní poplatky chceme sebou vzít p. Vondru, který byl v prosinci vládním letadlem na fotbale v Rumunsku.

22 Danča Danča | 21. ledna 2008 v 14:10

možná, že jsem všechno nepřečetla, výpověď jsem právě napsala, ale co mám udělat spřístrojem, to vůbec nevím - přijde si někdo pro něj nebo ho  mám též někam poslat - dosud jsem se o to nezajímala a opravdu mi tato informacer chybí???

Předem děkuji za seriózní odpověď.    Danča

23 Rosala Rosala | E-mail | 21. ledna 2008 v 17:27

Moc děkuji za tuhle stránku. I já mám s O2 špatné zkušenosti. O reklamacích ani nemluvě. Pevnou mám delší dobu, ale před dvěma lety jsem si pořídila ADSL.. samozřejmě když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají.. místo slibovaných 4mb mi to po roce krouhnuli na 2mb.. bohužel samozřejmě nikde ve smlouvě uvedeno 4mb nejsou.. pouze na obalu příručky k instalaci modemu.. Ale to už bych se tu rozepisovala moc. Zkrátka tel.nepoužívám, přesto musím platit pro mne nepochopitelné částky.. Př. pevná linka-používání 199,- Přípl.k O2Mini u použ.ADSL/O2 TV - 100,- Stand.tel.přístroj II-nájem 14,26 a O2 Internet ADSL 2048 399,- Za co platím příplatek? Rozhodla jsem se tel.zrušit a tak děkuji za podrobný návod, jak na to. Osobně jsem dotazník na zrušení také nenašla. Máme tu pobočku Telepoint, takže to půjdu zkusit tam. Zúčtovací období mám do 10., tedy se zítra vypravím a napíši jak jsem dopadla. Každopádně ještě jednou díky za tento web. Růža

24 ivzez ivzez | E-mail | Web | 22. ledna 2008 v 1:01

Ad [20] a [21]:

Dobrý večer, Václave,

obávám se, že se změnou tarifu z vyššího na nižší to u o2 půjde ztuha. Zkuste to protřednictvím bezplatné linky 800 123 456. Kdybyste neuspěl, použijte z odkazů v článku formulář pro reklamaci hlasových služeb nebo formulář pro podání stížnosti. Upozorňuji Vás na to, že formuláře je nutné použít uvedeným způsobem, jinak na ně o2 nebude reagovat.

Vyberete-li si reklamaci, reklamujte a vyberete-li si formulář pro podání stížnosti, stěžujte si. Ani jeden z formulářů nelze použít jako žádost o změnu tarifu. Samostatný formulář pro změnu tarifu jsem na webu o2 bohužel nenašla (byl by také uveden v článku).

Každopádně počítejte s tím, že Vám o2 pravděpodobně nevyhoví okamžitě, a že asi ještě pár měsíců budete platit vfyšší paušál. Neuvažoval jste o možnosti převést pevnou linku pod jiného operátora (Volný, České radiotelekomunikace, ...)?

Ad "PRO POBAVENÍ": Nestálo by za úvahu tuto korespondenci zveřejnit v internetu? Služby blogovacích systémů jsou zdarma a např. služba Bloguje je dost stabilní. .-)

25 ivzez ivzez | E-mail | Web | 22. ledna 2008 v 1:10

Ad [22]:

Dobrý večer, Dančo,

já jsem se vrácením přístroje příliš nezabývala, vycházela jsem z toho, že dnes už má většina lidí přístroj vlastní, a že tedy nebude nic vracet. Protože se mi ale se stejným dotazem ozvalo víc lidí, napsala jsem o2 žádost o sdělení adresy, kam vrátit přístroj po skončení výpovědní lhůty. Neočekávám ale, že by mi v dohledné době odpověděli (nebudou přece nikomu odchod usnadňovat).

Přístroj lze odnést osobně na nejbližší Telepoint a tam jej proti podpisu předat. Přestože by Telepoint měl mít k dispozici předávací protokol, doporučuji napsat si vlastní a nechat si převzetí přístroje potvrdit. Přístroj vraťte až po skončení výpovědní lhůty.

26 ivzez ivzez | E-mail | Web | 22. ledna 2008 v 1:37

Ad [23]:

Dobrý večer, Rozalo,

na Vaši otázku zač platíte příplatek jsem odpověděla v komentáři č. 12 pod tímto článkem. Jenom ceny tam uvádím včetně DPH - tedy v částkách, které skutečně platíte.

Nezmiňuji pronájem tel. přístroje od o2. Tahle částka mi vzhledem k tomu, že případné opravy má uživatel "zdarma", připadá celkem korektní. Kdybyste měla přístroj vlastní, musela byste opravy objednávat jinde a hradit sama.

Stěžujete si na snížení na 2MB, ale dále uvádíte, že máte O2 Internet ADSL 2048 (za 475 Kč/měsíc). Kdybyste chtěla 4MB, musela byste mít tarif O2 Internet ADSL 4096 v ceně 713 Kč měsíčně. Tomu nerozumím. O2 Vám svévolně změnila tarif? V tom případě bych já řešila situaci odstoupením od smlouvy z důvodu nedodržení podmínek ze strany poskytovatele, nikoliv klasickou výpovědí.

27 ivzez ivzez | E-mail | Web | 22. ledna 2008 v 22:45

Ad [20] a [21]

Ještě jednou dobrý večer, Václave,

podařilo se mi na webu o2 najít odkaz na formulář pro změnu cenového progamu, jenž bohužel není funkční. Informovala jsem o nefunkčním odkazu o2 a zadala e-mailovou adresu. Jsem zvědavá, zda/co mi o2 odpoví.

28 Jarda Jarda | 8. února 2008 v 15:49

Dobrý den, děkuji za poskytnutý návod. Před rokem mi umřela matka a postupoval jsem při rušení linky přesně jak popisujete v odstrašujícím případě. Tedy bezplatná linka 123456 a dále. To zrušení natáhli od asi 30. září do konce roku, možná až do ledna. A to mi psali takové skvosty, jako že se pokoušeli s maminkou přes 14 dní telefonicky spojit a jestli nechceme ten telefon nechat na 1/2 roku za korunu měsíčn jen pro příjem hovorů a podobně. Přitom jsem hned zpočátku uvedl, že maminka zemřela a linku nikdo nepoužívá. Nyní budu rušit telefon svůj a budu chytřejší.

29 ivzez ivzez | E-mail | Web | 18. února 2008 v 8:13

Jardo, držím Vám palce, aby to tentokrát proběhlo rychleji.

30 ivzez ivzez | E-mail | Web | 27. února 2008 v 19:52

Ad [20] a [21] (+ [21] ):

NEJENOM PRO VÁCLAVA:

Našla jsem na webu o2 formulář Žádosti o změnu tarifu pro domácnosti. Odkaz jsem doplnila do článku.

31 Misak Misak | E-mail | 27. února 2008 v 22:38

Nemůžeu si pomoci,ale vy jste řešila kdysi dávno nějakou výpověď a teď to tady z toho děláte nějakýho ombudsmana pro rušení pevné linky.

Pokud zákaznik dodrží základní principy ukončení smlouvy a to né jenom u O2,ale u všech operátorů a prostě u firem. Většina lidí posílí výpovědi špatně, na špatnou adresu, nepodepsané, bez referenčního čísla aj. Většina je falešných,protože to podepisují příbuzní majitele linky.

Dovedete si představit, zrušení linky bez papíru a následnou reklamaci,že ten zákazník to nerušil . A to bych řekl,že takovej vychtrálků by se našlo. Co je na papíře, je svaté. To že většina neumí vyplnit formulář, zřejmě jako vy, nejde osravedľnovat.

Pokud zákazník navštíví prodejnu, nemůže mít problém.

32 Tomáš Tomáš | E-mail | 28. února 2008 v 21:48

Poté, co jsem na O2 webu nenalezl formulář, tak jsem se dnes, 28.2., snažil přes zákaznickou linku O2 zrušit pevnou linku. Že se mi prý do 3 pracovních dnů ozvou. Večer, při hledání kontaktního místa, jsem zcela náhodou narazil na tuto stránku - a přečetl si zde stejný příběh! Takže když to dobře dopadne a zítra osobně předám zde nalezený formulář, tak díky Vám ušetřím minimálně jeden měsíc plateb O2!

díky!

33 Lucy Lucy | E-mail | 1. března 2008 v 21:35

dobry den,

chtela bych poprosit pana prede mnou,ktery rusil pevnou linku po zemrele matce jaky byl postup. Dnes mi zemrela babicka, ktera krom pevne linky mela zahrnity balicek v cenen dalsih cca 400Kč, okamzite jsem tedy volala na O2, co mam delat.....a ze se mi klasicky do 3 prac. dnu ozvou. Ale jak jsem koukala tady do formulare na zruseni,tak ten se tyka pouze pro majitele, ale kdyz nejsem majitel, co mam delat?chci, aby to proslo co nejdrive, protoze platit kazdy mesic 1000Kč za nic je pro me dost hrozne.

34 ivzez ivzez | E-mail | Web | 2. března 2008 v 6:25

Dobrý den, děkuji Vám za komentáře.

Ad [33]

Lucy,

zkuste Tomášovi napsat na uvedený e-mail (nevím, jestli se sem ještě vrátí).

Ad [32]

Tomáši, napište nám prosím, jak jste pochodil.

Ad [28]

Jardo, vím, že úmrtí maminky je velmi bolestné (mně zemřela 1. 12. 2007)), ale přesto bych Vás chtěla poprosit o sdělení, jak jste nakonec o2 přesvědčil, aby maminčinu linku zrušil. Četla jsem několik článků, o tom, že o2 dělá se zrušením v případě úmrtí majitele problémy. Psát můžete sem, na e-mail nebo na ICQ.

Ad [31]

S tím Ombudsmanem to je výborný nápad. Nebylo by naškodu, aby se o2 někdo podíval na zoubek. A nezaměňujte prosím neplatnou výpověď (chybí nějaká náležitost nebo neplatný podpis, ...) s výpovědí falešnou - u té by šlo o vědomý záměr/podvod.

35 verca verca | 5. března 2008 v 20:41

dobrý den,

uzavřela jsem smlouvu s 02 na tarif. Smlouva byla podepsána u těch "02 pochůzkářů" co chodí až domů, (nebo běhají po náměstí) a někde jsem slyšela, že když není  podepsána v kamenném obchodě, mohu se ze smlouvy vypovědět do 3 týdnů bez problémů. Víte o tom něco více? Jaká je opravdová výpovědní lhůta? Děkuji za odpověď. verca

36 ivzez ivzez | E-mail | Web | 7. března 2008 v 1:01

ad [35]

Dobry vecer, Verco,

u T-Mobile byla pro odstoupení od smlouvy, uzavřené mimo prodejnu, lhůta 14 dnů. Jak to ma o2 bohužel nevím, ale tyto údaje byste měla najít ve sve smlouvě (pravděpodobně "malým písmem pod čarou").

37 Luboš Luboš | E-mail | 17. března 2008 v 10:52

Tak mám velmi čerstvou zkušenost s praktikami O2. Volala mi matka, že u ní byli pánové z O2 a nechali ji tam nějaký modem ADSL, že prý je to zadarmo. Ptal jsem se jestli něco podepsala a jestli ji tam nechali kopii toho co podepsala. Ano, podepsala, ne nenechali. Předpokládám, že to je současná akce Trio kdy za prvních šest měsíců zaplatí 50 Kč měs. a pak bude platit 1360 měsíčně, smlouva na jeden rok. Podotýkám, že matce je 81 let, špatně vidí a slyší, netuší co je Internet a kdyby věděla, co podepisuje tak to určitě nepodepíše protože šetří každou korunu. Poraďte co s takovými podvodníky, kteří okrádají staré lidi.

Diky

38 Zdenek Zdenek | 17. března 2008 v 11:58

Moje zkusenost s odhlasenim linky u Telecomu:

a) Zavolal jsem na infolinku a dostal vsechny informace (kam poslat dopis, kde vratit telefon).

b) Napsal jsem dopis jmenem me matky (na kterou byla linka z "historickych" duvodu napsana), ze odhlasuji pevnou linku a veskere souvisejici sluzby (ADSL), uvedl jsem zakladni udaje (referencni cislo?) a sam jsem to podepsal nejakym klikyhakem. Posilal jsem to myslim doporucene.

c) Jo, mesic trvalo, nez vypovedeli sluzbu, ale s tim jsem byl smiren.

Co jsem delal "spatne", ze jsem nemel zadne potize?

PS: Lituji kazdeho, kdo nemuze od Telecomu odejit. U nas to take trvalo, nez se objevil jiny poskytovatel pripojeni, ale ted mame ucty za telefon a internet polovicni pri stejne kvalite.

39 ivzez ivzez | E-mail | Web | 18. března 2008 v 21:42

Ad [37].

Luboši,

od smluv, uzavřených mimo prodejny lze do 14 dnů od jejich uzavření odstoupit bez jakýchkoliv sankcí. Nevím, kam se v tomto případě obrátit, ale zkusila bych oficiální adresu:

Telefónica o2

Za Brumlovkou 266/2

14022 PRAHA 4 - MICHLE

Ad [30]:

Dobrý večer Zdeňku,

mám radost, že má někdo s o2 i pozitivní zkušenost. Přeji Vám to.

Mohl byste nám sem prosím napsat, kam se má vrátit telefon? Má se někam zaslat (pak prosím i adresu) nebo stačí přístroj zanést na Telepoint?

40 ivzez ivzez | E-mail | Web | 18. března 2008 v 21:45

Ještě jednou k [37]:

I v tomto případě bych odstoupení od smlouvy zaslala radši doporučeným dopisem s doručenkou. Přeji dobré pořízení a napište nám prosím výsledek.

41 Weeman Weeman | 24. března 2008 v 18:28

To ivzez: presne tak do 14 dni bezbplatne. vyplyva to z nejakeho zakona o spotrebiteli ci co (proste podle zadokona nemusis platit). taky s tim mam zkusenost ... zavolal jmse do o2 a hned zkousela, ze zaplatim odstupne 1000 Kc (cca - nevim presne kolik) kdyz jsme na to odvetil, ze NEZAPLATIM odpoved znela ... tak dobre ... uz z tohoto vyplyva jista (sorry) svinarna jak remen ... o2 jsou nej***** poskytovatele co znam !

42 pavel pavel | E-mail | 27. března 2008 v 19:06

Dnes jsem konecne prekonal sam sebe za pouziti formuláře z vašeho blogu a po

45letech ukoncil pevnou linku.Jen prosim dejte pripadnym zajemcum vedet,že neberou formulář ale vytisknou si nový.docela příjemnou operatorku na přepážce jsem hned požádal aby mne nepřemlouvala,že rozhodnutí je konečné.jinak dekuji i vas blog mi pomohl se rozhoupat a nepodporovat zneužívání posice monopolu vuči občanům.ještě jednou děkuji a jsem z pozdravem pavel

43 Kachlík Kachlík | E-mail | 27. března 2008 v 20:59

Dobry vecer, prosim nevite nekdo proc se oficialni formular odhlaseni pevne linky o2 jmenuje „Ukonceni dilciho smluvniho vztahu“, kdyz jde prece o ukonceni celeho smluvniho vztahu, nebo se mylim?

44 leaf13 leaf13 | E-mail | 28. března 2008 v 17:17

Dobry den, taky mi to dali v Olomouci na O2, moc jsem se divil proc dilciho smluvniho a ne jen smluvniho, kdyz uz s nima nechci nic mit. Ale ten klucina si byl jisty, ze je to ten spravny formular. Pak mne jeste zarazilo, ze mi to nechtel vzit a potvrdit, ale ze pry to mam poslat na tu adresu do Brna. Na co pak tam jsou? Vsadim se, ze smlouvu na mobil nebo Trio by udelal hned - no proste sluzby po cesku. Nikdy O2!

45 Kachlík Kachlík | E-mail | 29. března 2008 v 7:53

Dobry den, v Telepointu o2 v Plzni jsem nemel s formularem „Ukoncení dilciho smluvniho vztahu“ nejmensi potize, dokonce jsem ani nestal frontu, obsluhujici mladenec jej vyplnil primo do PC, chtel jen OP a podpis. Cela akce trvala asi 3 minuty. Neposkytl mi ale zadne informace, na ktere jsem se neptal, takze az doma jsem objevil tu formulaci „dilciho vztahu“  a pak jeste ze telefon je majetkem poskytovatele a mam jej vratit. Nelenil  jsem a vydal se druhy den do Telepointu znovu, neni to nastesti daleko, a ptal se, proc jen to dilci a ne ne uplne ukonceni. A jestli mam nekde ve sklepe vyhledat 20 let stary telefon, davno uz pouzivam svuj. Rekli mi, ze nazev  „Ukoncení dilciho smluvního vztahu“ vymysleli jejich pravnici a znamena uplne ukonceni vsech sluzeb spojenych s danou telefonni linkou. A stary telefon uz nechteji, dokonce jestli chci, poslou technika k jeho odborne likvidaci. Potud jsou tedy me zkusenosti pozitivni, kdyby nebyl o2 tak drahy, neodchazel bych od neho.

Jeste uvidim, jak probehne asi za mesic vlastní odpojeni linky. Pekny vikend!

46 Kachlík Kachlík | E-mail | 1. dubna 2008 v 12:22

Dobry den, nedalo mi to a napsal jsem si do o2 o vysvetleni terminu „Ukoncení dilciho smluvniho vztahu“. Odpovedeli mi: „Uvedeny tiskopis je univerzalni – muze byt pouzit i na ruseni jinych sluzeb nebo pouze jedne pevné linky (kdyz ma u nasi spolecnosti zakaznik  evidovano vice pevnych linek).“ – Takze tim je  to vyjasneny.

47 ivzez ivzez | E-mail | Web | 1. dubna 2008 v 23:28

Ad [41] a [42]

Děkuji za komentáře.

Ad [44]

Leafe, nejsem si jista, jestli je v Olomouci Telepoint nebo jenom "partnerská prodejna". Telefónica o2 to rozlišuje, Telepoint má více pravomocí, může i přijímat výpovědi, partnerská prodejna ne - pak se musí výpověď poslat do Brna.

Ad [43], [45] a [46]

Nevím, odkud přesně se vzal název "Ukončení dílčího vztahu". Telecom míval tento formulář buď pro zrušení jedné pevné linky (i více), při zachování smluvního vztahu pro další linky (např. podniky). Také se tento formulář používal pro výpověď s tzv. "vypojením na zkoušku". Protože jsou oba formuláře hodně podobné, začala Telefónica používat už jen jeden formulář. (Já bych si pro jistotu dala pozor, aby v případě vyplnění v PC zůstalo okénko pro vypojení na zkoušku prázdné.)

Z komentářů a e-mailů čtenářů mám dojem, že Telefónica o2 v poslední době přistupuje ke klientům, kteří chtějí pevnou linku zrušit, trochu lépe. Přístup ke klientům se také liší místem. Pracovníci pražských prodejen bývají méně ochotní a někdy i arogantní, zatímco v jiných městech jsou zpravidla slušnější.

48 Luboš Luboš | 8. dubna 2008 v 13:17

Ad [39]

Ivzez, díky. Přesně tam jsem vyrazil a vše vyřídil během jedné návštěvy. Vrátil jsem zařízení a sepsal s nimi okamžité ukončení smlouvy. Pro "nulové řešení" bylo podstatné, že krabice nebyly ani na chvilku připojeny k telef. síti, tj. O2 tam ještě nenaběhl jakýsi příznak, že to bylo zprovozněno. Chovali se velmi slušně a příjemně.

49 signalista signalista | 12. dubna 2008 v 10:28

Dobrý den, když mě zemřel otec s originálem úmrtního listu na prodejně 02 rušení pevné linky bez problémů, pouze si udělali kopii. Loni v dubnu rušení mé vlastní linky v Praze na Hlavní poště v Jindřišské (prodejna 02): byl jsem nucen zavolat z jejich služebního telefonu umístěného v rohu prodejny kamsi, kde se mě operátorka snažila přemlouvat, po důrazném nesouhlasu potom u mladíka v prodejně bez potíží zrušeno do 30 dnů od podání žádosti. Přístroj vrácen o měsíc později tamtéž.

50 ivzez ivzez | E-mail | Web | 15. dubna 2008 v 0:51

Ad [48]:

Dobrý večer, Luboši, mám radost, že jste to stihl v zákonné lhůtě.

Ad [49]:

Dobrý večer i Vám, Signalisto,

děkuji za Váš příspěvek. Je, myslím, dobře upozorňovat na praktiky, jež o2 v průběhu rušení/výpovědi pevné linky používá. Lidé pak do Telepointu přijdou lépe připraveni.

Myslím si ale, že kdybyste byl měl vyplněnou podepsanou výpověď, nemusel byste již nikam volat. (Alespoň u mne tomu tak bylo. Prodavač viděl, že jsem byla rozhodnuta, a že by se mnou jen ztrácel čas.)

51 Mirek Mirek | 29. dubna 2008 v 14:09

Taky s nimi nemám růžové zkušenosti. Teď zrovna musím psát do Brna co s jejich kabelem co mi překáží na fasádě domu. Taky zkušenost pro ostatní - "zrušení smlouvy neznamená fyzicke odstranění linky".

Včera mě navštívili jejich prodejci a nabízeli mi internet. Silně neodbytní. Prý mají lepší nabídku než mých 350 za WiFi měsíčně. Prý jen 250. Vůbec jim nevadí že lžou. Těch 250 je jen na první půl roku, pak 500 za rychlost tak na mail. Ani se nezmínili o připočítání paušálu pevné linky.Nebo že už by to u O2 již nechtěli?

Ještě jedna perlička nějakej rok stará. Známej s nimi sepsal smlouvu na kompletní nabídku (dnes Trio) s televizí. Když přišel technik a proměřil dráty, zjistili, že pro naši obec je tato služba nedostupná. Poníženě šel nazpět žebrat o WiFi.

52 petr petr | E-mail | 2. května 2008 v 23:00

hihi, koukám že oxidi štvou každýho svýma cenama a ochotou, no měli jsme podobný problém, u nás v Boleticích u Děčína, když jsme jim začali platit internet 1Mb/s šlo to(kuli tomu jsme museli koupit pevnou ), pak nám ZDARMA zvýšili postupně až na 6Mb/s a potom naši pořídili telku. všechno šlo v pohodě, akorát internet zůstal nějak pomalý ikdyž jsme platily krapet dražší, několikrát jsme jim volali a onmi že to máme puštěný, nakonec nám jejich technik za naše peníze řekl že máme v místě bydliště slabou centralu  ( jen 7Mb/s z toho 3MB/s televize a zbytek inetrent + soused co si to pořídil taky) tak jsme žádaly o posílení centrály. ZAMITNUTO a když jsme žádaly snížení rychlosti internetu vyhověli ale za poplatek pouze 1899 Kč prej sme nedodrželi smlouvu. njn svět je spravedlivej ale O2 slušně vyjebává

53 Robert Robert | E-mail | 14. května 2008 v 0:01

Dobrý den, jen taková informace.

Pokud reklamujete jakékoliv špatné fakturace ze strany O2 a ta vám ji zamítne, máte možnost se odvolat na České radiokomunikace jako správní orgán O2. Toto odvolání musí být učiněno do jednoho měsíce od zamítnutí ze strany O2 !!!

54 Robert Robert | E-mail | 14. května 2008 v 0:42

Oprava: Nejedná se o České radiokomunikace ale o Český telekomunikační úřad. Moc se omlouvám za chybu.

55 erika erika | 15. května 2008 v 18:52

Dobry den,taky momentalne zazivam horor s O2 a hlavne pocit absolutni bezmoci, zacatkem brezna jsem se rozhodla ukoncit smuv.vztah s O2 a to z duvodu stehovani, vse probehlo v poradku, vypoved zaslana pisemne ukonceni smluvniho vztahu k 30.4., 14 dni pred timto datem jsem se dozvedela, ze v novem bydliste neni k dispozici internet, proto jsem velice uvitala nabidku O2, ze do 30.4. mam jeste vypoved moznost stahnout, coz jsem ucinila a zaroven jsem zazadala pouze o prelozeni telefonni linky na novou adresu, toto vse bylo komunikovano telefonicky s pracovnikem Centra pece o zakazniky, bylo mi prislibeno, ze k 3o.4. bude ukonceno poskytovani sluzeb internetu na stare adrese a do 5.5. budu kontaktovana technickym odd. ohledne data kdy prijdou zapojit linku na nove adrese, kdyz se tak nestalo, opet jsem kontaktovala Centrum pece o zakazniky a bylo mi receno, ze nic z toho co jsem prave popisovala v jejich systemu neni zaznamenano, pouze zruseni vypovedi, tudiz sluzby jsou stale poskytovany na stare adrese a samozrejme fakturovany, byla jsem z toho dost rozhorcena, nebot v te chvili nemate nic pisemneho v ruce, tudiz se neni o co oprit, na mou otazku, ze hovor musel byt nahravan, tudiz si mohou overit, ze jsem o prelozeni skutecne zadala, mi bylo receno, ze zrovna muj hovor nahravan nebyl. Obratila jsem se na managera a po dlouhem a neprijemnem dohadovani, kdy mi bylo naznacovano, ze snad lzu..mi byl prisliben termin na prelozeni linky 13.5., v te chvili jsem byla vdecna alespon za to, nicmene den pred timto datem mi byla zaslana sms ve zneni - bohuzel Vase objednavka nemuze byt realizovana v pozadovanem terminu, budete kontaktovana s novym datumem.

Dnes je 16.5. a samozrejme mne nikdo nekontaktoval, opet jsem volala zakaznickou linku a bylo mi receno, ze nekde v systemu doslo k chybe a objednavka spadla do odd. pro krizove reseni, kam se ale nemohu dovolat a na nich je, aby tuto krizi vyresily, to uz se mi zda opravdu smesne !!!!!

Pry je v me objednavce zaznameno datum 23.5., kdy by to meli doresit....takze v tuhle chvili stale platim sluzbu na adrese, kde jiz 14 dni nebydlim, v novem bydliste jsem bez internetu a nezbyde mi nez akceptovat vse co od strany O2 vzejde.....skutecne nemam tuseni, kde bych se mohla odvolat...ale pripada mi,ze je to vse opet jen hra o cas, proste nestihaji...ale nevim proc bych na to mela doplacet ja jako zakaznik, kdyz jsem ucinila vsechny patricne kroky a zadosti v dosti velkem casovem predstihu a nakonec jsem spadla do bludneho kruhu ze ktereho neni cesty ven a nezbyva, nez akceptovat...

56 ivzez ivzez | E-mail | Web | 16. května 2008 v 18:23

Ad [61]:

Dobrý den, Eriko,

napadá mne jediné: "na hrubý pytel hrubá záplata".

Jestliže si právě Váš hovor nenahráli, nemají ani v o2 žádný doklad o tom, že jste výpověď stáhla, a tudíž ani nárok Vám cokoliv fakturovat. Vraťte jim faktury s tím, že linka byla zrušena ke dni (uveďte datum z výpovědi).  Jestli jste fakturu/y již zaplatila, reklamujte a pohrozte soudem.

Následně zkuste internet objednat v "akci" internet s pevnou linkou za 1,- Kč.

57 ivzez ivzez | E-mail | Web | 16. května 2008 v 18:30

Ještě jednou k [61]:

Eriko, jestli se tu ještě zastavíte, nechte mi tu e-mail nebo, nechcete-li jej nechávat zde, mi napište na "zoufaly-klient-telecomu"()atlas.cz.

58 ivzez ivzez | E-mail | Web | 16. května 2008 v 19:13

Ad [smazané komentáře č. 53 až 59]:

LIVINGDEADe, Vaše zkušenosti s prací v o2 Vám nikterak nezávidím ani nepřeji. Odkazované články jsem si přečetla a dávám Vám za pravdu v tom, že se Telefónica O2 nechová korektně ani ke klientům ani ke svým zaměstnancům.

Vaše "komentáře" naznačují, že jste článek nečetl pozorně: opakujete, co píši, a místo reakce na článek sem kopírujete celé pasáže ze svého blogu. To se mi opravdu nejeví jako nešťastnější způsob, jak získat nové čtenáře.

Vaše komentáře jsem smazala ne proto, že bych s nimi nesouhlasila, ale proto, že se mi nelíbí, jakým způsobem rozšiřujete odkazy na své články.

Místo Vašich 3 odkazů uvedu jenom jeden, a to ten, který se mi pro čtenáře tohoto blogu zdá nejužitečnější - na adresy pro klienty Telefónicy o2: http://horror-livingdead.blogspot.com/2008/05/adresy-pro-zkaznky-o2.html.

Dovolila bych si některé z Vašich poznatků o klamání a podvádění zákazníků (pochopitelně s odkazem na zdroj) použít v příštích článcích - chci se zabývat tím, jak se takovým metodám bránit. (Pracovní podmínky zaměstnanců zákaznické linky ale nemíním ani zveřejňovat ani odkazovat).

Díky za pochopení.

59 Pavel Pavel | 20. května 2008 v 18:23

Ano, taky mám podobné zkušenosti s "podomním prodejem O2" Náhodou jeden takový týpek zazvonil, když jsem byl u rodičů (oba mají přes 70 let). Nabízel internet. Na mou námitku, že rodiče nemají ani počítač prohlásil "Ale to nevadí!!! Určitě se bude i tak hodit, třeba když je přijedete navštívit..." a blabla...přemlouval mne asi deset minut, než se mi podařilo ho vystrčit z branky :-)

Chápu, že firmy nabízejí svoje produkty, ale tohle už by se snad mělo i trestat, protože je to proti dobrým mravům. Když dokážou využívat starý lidi, kteří ani netuší oč kráčí (viz příspěvek výše od Luboše).

Já osobně mám tu zkušenost, že jsem si k tlf lince objednal internet basic ADSL či jak se ten tarif tehdy jmenoval - prostě úplně ten nejpomalejší - v akci, kdy první dva měsíce měl běhat  bez navýšení poplatků dvojnásobnou rychlostí. Po třech měsících při dalším vyúčtování jsem zjistil, že mi přišel účet na tarif s dvojnásobnou rychlostí než jsem objednal. Na bezplatné lince mi bylo sděleno, že si ho můžu snížit na základní nejpomalejší, ovšem bude mne to stát 1000kč... Přiznám se, že jsem po tom nepátral. Měl jsem v té době hodně jiných starostí, internet jsem potřeboval..nějak jsem to nechal být. Ale naštvali mně...zapátrám jak to je - a pokud po mně budou opravdu vyžadovat nějakých nesmyslných tisíc kč, ukončím všechno a nazdar! :-)

Nasírají si lidi zbytečně. Místo aby měli solidní ceny a služby a s tím spojené dlouholeté klienty, vnutí lidem něco lživou reklamou na pár měsíců než se podaří zoufalcům z jejich drápů vyklouznout a pak lapají dál...další dušičky.

60 ALA ALA | 20. května 2008 v 23:07

Zdravím.

Bohužel O2 nejsou jediný zloději v této branži. Měl jsem tu čest reklamovat připojení od T-mobile (výpadky sítě více jak 14 dnů) a bohužel nemlich to samé. Lžou, nepřiznají nic a ještě se cítí ukřivděně. Jestli ty peníze nasypu tomu nebo onu, to je v konečné fázi jedno. Internet v ČR máme stejně jeden z nejdražších.

Při reklamaci šlo vše přes telekomunikační úřad. Tvářili se, že stojí za mnou-zákazníkem. Nakonec se v tom přestali šťourat a dali pravdu společnosti, nad kterou bez patřičných právníků nemá moc lidí šanci.

Máte zde ale jednu pravdu. O2 jsou vydřiduši na tom prvním místě. Chceš internet? Plať za linku min. 299,-Kč bez dph. Nechceš jít přes nás? Tu máš kilo na víc.

Po zrušení pevné linky za Telecoku jsem opravdu šťastný :-)

61 LIVINGDEAD LIVINGDEAD | E-mail | Web | 23. května 2008 v 13:05

FOR : " ivzez" Zdravím a děkuji za komentář u mého blogu. Netušil jsem, že to někdo čte. Omlouvám se, že jsem na vašich stránkách uvedl několik odkazů na svůj web. Byl jsem ten den naštvaný, pohádal jsem se s nadřízenou a tak jsem měl v hlavě pouze jedniné a to "POMSTU a NENÁVIST". Poprvé jsem také utvářel BLOG a tak jsem nadělal zmatky, proto i více odkazů na Vašem webu. Co se týče Vašich článků, tak jsem je četl pozorně. Napsal jsem pouze své zkušenosti svými slovy, aby je pochopil i náctiletý. Náctiletí nám totiž volají nejvíce, ti jsou totiž maximálně nespokojeni s internetem. Co se týče mých komentářu, tak to bylo naopak. Nejdřív jsem napsal komentář u Vás a až pak mne napadlo to napsat do svého blogu. Takže komentář od Vás jsem zkopíroval do mého blogu. Nevím jestli mé články Vám nějak pomůžou, ale určitě je můžete použít. Budu rád, když si mé zkušenosti přečte více lidí. Můj blog je spíše anonymní....a ve vyhledávači ho moc nenajdete. Omlouvám se i za způsob psaní. Je mi 20 let a nemám tolik zkušeností s používáním spisovné češtiny. Spíše píši tak, jak mne to napadne a hlavně ve zlosti. LIVINGDEAD

62 ivzez ivzez | E-mail | Web | 24. května 2008 v 22:07

Ad [61]:

Livingdeade,

jsem ráda, že jste se znovu zastavil. Na čas komentářů a příspěvků jsem se nedívala a jako první mne napadlo, že jste zkopíroval svůj blog do komentářů. No, vloudila se chybička :-).

Praktiky o2 jsou čím dál horší. Teď v nových obchodních podmínkách pro o2 Mobil Duo dokonce zavedla rok v délce 15 měsíců (doba trvání smlouvy se začíná počítat až od 1. dne měsíce, následujícího po uzavření smlouvy), a myslím, že další "překvapení" na sebe nedají dlouho čekat. Čím více lidí si o negativních zkušenostech s o2 přečte ještě před uzavřením smlouvy, tím lépe.

Víte, mám takovou zkušenost, že když chci něčeho docílit, bývá vztek a naštvání špatným rádcem. Mně se osvědčuje věc na pár snů "pustit z hlavy" a vrátit se k ní trochu s odstupem. Stěžuji-li si na něčí nekorektnost, měla bych se sama nekorektnosti vyvarovat.

Článek napsaný s "chladnou" hlavou zpravidla přivede více čtenářů a splní tedy lépe svůj účel.

E-mail je funkční?

63 ivzez ivzez | E-mail | Web | 24. května 2008 v 22:54

Ad [60] a [59]

Dobrý večer ALO, Pavle,

bohužel máte oba pravdu v tom, že si o2/T-Mobile klientů neváží, že je i podvádějí, a že jim v tom ČTÚ dost vydatně pomáhá.

Od 1. 4. t.r. již spotřebitelé nejsou odkázáni pouze na operátory a ČTÚ, ale mohou se za jistých předpokladů obracet na Kontaktní místa a pokusit se řešit spotřebitelské mimosoudně - jde o institut "Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů". Na toto téma připravuji článek, prozatím uvádím pár odkazů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Informace:

http://adr.komora.cz/Stranky/default.aspx;

http://www.spotrebitele.info/mimosoudni-reseni;

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-ochrana/hk-mimosoudni-reseni-sporu/1001142/48159;

Seznam kontaktních míst:

http://adr.komora.cz/Stranky/kontakt.aspx

Formulář pro podání stížnosti:

http://adr.komora.cz/Stranky/form.aspx - DOPORUČUJI důkladně si pročíst podmínky, za nichž je "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů" použít!

Lze předpokládat, že Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS) ani Hospodářská komora nebou apriori na straně o2. jak shledáváme např. u ČTÚ.

64 David David | E-mail | 7. července 2008 v 21:05

Mám objednaný internet u Telefonicy již 2 roky. Ale dodnes nikdo nepřišel. Neustále je otravuju, ale oni se pořád vykrucují, že to nejde. Přitom sousedi mají pevnou linku a nedávno byl zapojen net jedné známé, která si o něj zažádala o hodně později než já a bydlí ode mne 100m. Mám s něma sepsanou smlouvu. Tak kdy už to bude?

65 Sopko Sopko | 10. července 2008 v 20:49

tak jsem se dnes pokoušel dosáhnout zrušení pevné linky. Na prodejně se mi podařilo pouze udat přístroj (oproti potvrzení)  a dostal jsem kartičku s číslem na zákaznickou linku. Zde se je nutno prokousat automatem a několka operátory s tím, že je slíbeno poslání kodu na adresu, pak bude udajne nutno nekam znovu volat a cosi deaktivovat. Nemate s temi kody nejakou zkusenost jestli vubec neco prijde?

66 Bóďa Bóďa | 16. července 2008 v 19:15

Dobrý den.Po přečtení několika příspěvků na tomto blogu jsem se obával,že budu mít problémy po necelých dvou letech s ukončením veškerých služeb u Telefonici O2 CZ.Platit každý měsíc téměř 1500 kč za internet,nevyužitou pevnou a O2 TV,na kterou byla v té době klamavá reklama mě už přestalo bavit.Tak jsem si od UFONa objednal fofr internet,který ale nedorazil tak,jak měl,já ale využil formulář na vypovězení smlouvy od O2,který měl s sebou zástupce nabízející ufona.Poslal jsem ho doporučeně do Prahy na Brumlovku a po třech týdnech přišel dopis,kde mě přemlouvají,abych si to rozmyslel a nezrušil jejich služby,že je to výhodné,nicméně termín ukončení vztahu je 30 dní od mého vyhotovení dopisu.Přeji Všem štěstí a pevné nervy.

67 ivzez ivzez | E-mail | Web | 23. července 2008 v 2:35

Ad [67]

Dobrý večer, Bóďo, doufám, že vše proběhlo dobře, aže již máte internet od Ufona.

68 Bóďa Bóďa | 27. července 2008 v 14:09

Dobrý den.Momentálně již na O2 jen vzpomínám a kabely se vším příslušenstvím leží ve sklepě.Třeba se jednou vrátím k osvědčené značce.=).Internet mám od firmy PJcomp za 450 měsíčně,nemusím mít pevnou a i rychlost odesílání je větší.Pokud máte někdo zájem,pošlu leták s údaji na mail.Jen nevím,jestli poskytují služby i jinde,než v našem městě.

69 ivzez ivzez | E-mail | Web | 30. července 2008 v 4:41

Ad [69]:

Dobrý den, Bóďo,

to je moc fajn, že Vám to vyšlo, a že jste spokojen. Budu ráda, pošlete-li mi zmíněný leták. Můžete i napsat, o které město jde?

70 ivzez ivzez | E-mail | Web | 30. července 2008 v 7:29

30. VII. 2008:

Uzavírám diskuzi k článku. Další komentáře prosím k aktualizovanému článku Výpověď pevné linky o2 aneb ... (http://ivzez.blog.cz/0807/vypoved-pevne-linky-aneb)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama